För Fyriselever

Runar Krantz

Till alla Fyriselever!

Hej alla elever! För alla som ännu inte träffat mig, så heter jag Runar Krantz och är er rektor på skolan. Jag trivs mycket bra här och gillar stämningen. Ni elever gör vårt arbete värt att gå till. Vi som jobbar på skolan är här för er skull. Kring er kretsar vi. Därför är ni otroligt viktiga för skolan och skolans framtid!

Ni ska få bra undervisning av lärarna oavsett vilket program du valt, rätt stöd och ett vänligt bemötande från alla på skolan. Ni ska få möjligheterna, kunskaperna och intrycken för livet!

För att skolan ska vara en bra plats att vistas i krävs att vi gör saker tillsammans, formar Fyris gemensamt och lär av varandra i ett respektfullt klimat. Allvar blandat med lek emellanåt är viktiga ingredienser för trivseln på skolan.

Frågor som ni vill vara med om att påverka för skolans bästa ska vi ta tag i. Elevkåren är navet. Vill ni starta en förening? Vänd er till elevkåren, eller till mig i ett mejl!

/Runar Krantz

Uppdaterad: