Elevhälsoteamet

doktor.jpgSkolläkare

Tidsbeställning hos skolläkare görs genom skolsköterska eller kurator. 

elever.pngSkolsköterska

Skolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor t. ex. sex och samlevnad, stress. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal.  Elever erbjuds enklare sjukvårds insatser. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Vi har Drop-in mottagning, är vi inte på plats eller upptagna så framkommer det på skylten utanför dörren. Maila eller sms:a , vi hör av oss så fort vi kan och bokar en tid.

Sabrina Öserman Pauksens

Skolsköterska

Arbetsrum: C114

Skolkurator

Kuratorn kan ge elever och deras föräldrar råd/stöd och service i sociala frågor. Kuratorn samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs. T ex kan kuratorn förmedla kontakt med psykolog, ungdomsmottagning eller socialtjänst. Skolkurator har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det. Som elev kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Vi kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor t ex.

- Skolsituationen
- Utanförskap/mobbning
- Familjesituationen
- Vänskapsrelationer
- Stress, oro och nedstämdhet
- Kärleksbekymmer och mycket annat

Ghazale Barjasteh

Skolkurator

Arbetsrum C127

Specialpedagoger

Vi har en expertis inom bland annat:

- Pedagogisk kartläggning
- Pedagogisk rådgivning/handledning på individ- grupp- och organisationsnivå
- Specifika insatser för elever i behov av komplexa lärandestrategier

Per Angerbjörn

Speciallärare i matematik

Arbetsrum: C125
Signatur: PEA

Åsa Pettersson Danielsson

Specialpedagog

Arbetsrum: C126

Studie- och yrkesvägledare

Till studie- och yrkesvägledare vänder du dig om du vill få information och vägledning om:

- att nå dina studie- och yrkesrelaterade mål
- val du kan göra under din studietid
- utbildningsvägar efter gymnasiet
- behörigheter, betyg, jämförelsetal och meritkurser
- yrken och arbetsmarknad
- funderingar kring programbyte/avbrott

Märta Andersson

Studie- och yrkesvägledare

Andra viktiga nummer och chattar som kan komma att behövas: 
 

BRIS : 116 111 
https://tjejjouren.se/uppsala 
https://ungarelationer.se/ 
Uppsala Stadsmission: 018- 16 03 30 
Uppsala ungdomsjour: 072- 593 63 98 
Spången : 018–61 76 170  
www.killfragor.se  
www.underkevlaret.se  
www.umo.se  
www.snorkel.se  
https://karlekenarfri.se 
www.tris.se 

Uppdaterad: