Teknikcollege

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet är certifierade utbildningar i Teknikcollege.

Vad betyder det för utbildningen?

Det innebär bland att utbildningen klarar Teknikcolleges 8 kvalitetskriterier, t ex att ha en stimulerande lärmiljö. När du besöker Fyrisskolan kommer du att se mer av lärmiljön. Det innebär också att utbildningens innehåll och kvalitet följs upp kontinuerligt för att säkra fortsatt hög kvalitet. Det innebär också att Fyrisskolan har tät dialog med företag inom teknik- och life science-branschen och med Uppsala universitet för att koppla gymnasieutbildningen till kommande studier och arbetsliv.

Vad betyder det för eleverna?

Det betyder bland annat följande;

  • Elever går på en utbildning som är kvalitetssäkrad.

  • Elever på NA/TE gör studiebesök på företag och se hur det ser ut på arbetsplatser inom teknik- och läkemedelsbranschen.

  • Elever på NA/TE får möjligheter att träffa ingenjörer som berättar om sin väg till ingenjörsyrket och hur det är att arbeta inom teknik- och läkemedelsindustrin. 

  • Elever på NA/TE erbjuds möjligheten att läsa ytterligare 300 poäng utöver ordinarie studieplan. Det medför möjlighet att skaffa maximal meritpoäng och bredast möjliga behörighet till universitetsstudier. Vid studenten erhåller man intyg om studier vid Teknikcollege när 2500 poäng med godkänt betyg är klara, och ett diplom när 2800 poäng med godkänt betyg är klara.

Teknik+college+265.jpg

Uppdaterad: