Hej alla elever!

Idag har skolans personal fått information om ett förslag för ombyggnation av Fyrisskolan. Ett förslag till ombyggnation av Fyrisskolans lokaler kommer att läggas fram för beslut på utbildningsnämndens möte 19/10. Vi vill informera om hur detta kan komma att påverka elever på skolan.

Tanken har varit att informera er på plats på måndag men eftersom det sprids felaktig information i olika medier har skolledningen valt att skicka information till er nu.

I korta drag är förslaget:

Eftersom skolan kommer att byggas om för att kunna ta emot Restaurang- och livsmedelsprogrammet är förslaget att stänga skolan från och med juli 2024. Befintliga program kommer att flyttas till ett antal andra skolor (Se bilagan) och en ny skola planeras öppna HT26.

Alla ni kommer att kunna fullfölja era studier nuvarande läsår på Fyrisskolan och kommande läsår på någon av de andra kommunala gymnasieskolor i Uppsala.

Skolledningen kommer att besöka alla klasser på måndag och tisdag nästa vecka för att informera er muntligt och svara på frågor.

//Skolledningen genom Darko Krsek

Informationsbrev till elever och vårdnadshavare (PDF, 63 KB)

GRÖN ENERGI

på naturvetenskapsprogrammet

Läs mer om GRÖN ENERGI

JK UTLAND

på samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer om JK UTLAND

Fyrisskolan är partnerskola

Uppsala universitet och Fyrisskolan samarbetar

Läs mer om Partnerskola

detta_arFyris.jpegDetta är Fyris

Studierna på Fyrisskolan har fokus på hållbarhet, miljöfrågor, förnybar energi på naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet. Vi arbetar i projekt över flera ämnen där Du får lära dig mer om hur människan, naturen och moderna tekniker fungerar.

Bibliotek i världsklass hjälper dig att lyckas i dina studier.

Elevhälsoteamet om det skulle behövas, både fysiskt och psykiskt.

Gym och idrottshall för träning

Fyriskåren för att göra din tid på Fyrisskolan så bra som möjligt.

Innovationsskola

Internationella utbyten har en stolt tradition på skolan.

Restaurang som lagar all mat i vårt kök på skolan och Fyrisfiket som fyller på med energi om det behövs.

Teknikcollege Fyrisskolan är cetifierat teknikcollege på NA och TE

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kommer från och med hösten 2023 ledas från Fyrisskolan.

Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

facebook_logo.jpeg

instagram-logo.jpeg

linkedin.png