Utspring för Uppsala yrkesgymnasiumm Ekeby och Fyrisskolan sker på onsdag den 5 juni på Fyrisskolans innergård. Götgatan 17. Utspringstiderna för Ekebys och Fyrisskolans elever är enligt nedan:

11.30 Na21Astudentmossa.png

 11.35 Te21I&D

11.40 Te21T

11.45 RL & IMYRL

//Skolledningen

GRÖN ENERGI

på naturvetenskapsprogrammet

Läs mer om GRÖN ENERGI

JK UTLAND

på samhällsvetenskapsprogrammet

Läs mer om JK UTLAND

Fyrisskolan är partnerskola

Uppsala universitet och Fyrisskolan samarbetar

Läs mer om Partnerskola

detta_arFyris.jpegDetta är Fyris

Studierna på Fyrisskolan har fokus på hållbarhet, miljöfrågor, förnybar energi på naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet. Vi arbetar i projekt över flera ämnen där Du får lära dig mer om hur människan, naturen och moderna tekniker fungerar.

Bibliotek i världsklass hjälper dig att lyckas i dina studier.

Elevhälsoteamet om det skulle behövas, både fysiskt och psykiskt.

Gym och idrottshall för träning

Fyriskåren för att göra din tid på Fyrisskolan så bra som möjligt.

Innovationsskola

Internationella utbyten har en stolt tradition på skolan.

Restaurang som lagar all mat i vårt kök på skolan och Fyrisfiket som fyller på med energi om det behövs.

Teknikcollege Fyrisskolan är cetifierat teknikcollege på NA och TE.

Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

facebook_logo.jpeg

instagram-logo.jpeg

linkedin.png