TEKNIKVETENSKAP

Teknikvetenskap på Teknikprogrammet

ingenjörsspåret.png

Den teknikvetenskapliga inriktningen på Fyrisskolan kommer inte att vara möjlig att välja nästa läsår men på skolan går inriktningen design- och produktutveckling som vi kallar Industridesign och är en snarlik inriktning. Det enda som skiljer dessa inriktningar är en kurs (teknik 2). De övriga kurserna går att läsa inom ramen för det individuella valet och Teknikcollege. Teknikcollege ger alla elever på Teknikprogrammet en möjlighet att läsa 300 poäng (vanligtvis tre kurser) extra.

Design- och produktutveckling på Teknikprogrammet

elevsvarv.png

Här lär du dig att formge allt från kastrullock till bilar. Målet är att ta fram produkter som fungerar i sitt sammanhang. Du kommer att få lära dig och få fördjupade kunskaper i CAD, bild- och form och konstruktion för att skapa prototyper med hjälp av bland annat 3D-skrivare.

TEDPU.png

Teknik+college+265.jpg

Fyrisskolans teknik- och naturvetenskapsprogram är certifierade inom Teknikcollege. Certifieringen innebär bland annat att du är garanterad att utöka antalet kurser med 300 poäng. Mer info...

Programrektor

Darko Krsek

Enhetsrektor med programansvar för NA, TE
Uppdaterad: