Allmänt Öppet Hus

Välkommen till Fyrisskolan på öppet hus!

När: fredag den 24 maj mellan kl. 13:15 och 16:00.

Fyrisskolan läggs ned inom kort och i samband med detta vill vi öppna skolan för ett sista besök.

Alla som har ett intresse för skolan är välkomna.

Vi har följande program för dig som besökare:

·         Enhetsrektor (Darko Krsek) och personal talar i aulan (vi kommer att ha två sittningar i aulan; kl. 13:30 och kl. 14:15).

·         Rundvandring i skolbyggnaden med bland annat ett uppehåll i teknikverkstaden

·         Utställning och fika i biblioteket

Anmäl dig på: fyrisskolankansli@uppsala.se senast tisdagen den 21 maj

 

Med vänliga hälsningar

Fyrisskolans personal

8 maj 2024