Resultatet från elevenkäten är här...

Årligen genomförs en elevenkät. Vi är så stolta över att se våra resultat.

Fyriselever upplever att de mår och trivs bättre än i resten av kommunen. 

elevbild.jpeg

Resultatet visar även att elever och lärare visar varandra större respekt här. Glädjande är även att det både röks mindre och dricks mindre här.

Däremot är eleverna mer oroliga för framtiden.

30 maj 2023