Gymnasiearbetet - Sök & samla

Kataloger (Böcker artiklar m.m.)
Libris 6 miljoner boktitlar
Swepub Forskningspublikationer 

Tidskriftsdatabaser
EBSCO 
Tidskrifter
JSTOR
 Referenser, enstaka fulltext 
EBSCO Discovery Open Acess Metasök
Mediearkivet & Artikelsök kan finnas material men är inte alltid fördjupat.

 

Uppsatser
Uppsök - Examensarbete i fulltext
Lunds student papers
Lunds universitet finns inte med i DiVA
GUPEA
- Uppsatser från Göteborgs universitet. Lunds universitet finns inte med i DiVA
uppsatser.se - Studentuppsatser i fulltext 

 

 

Avhandlingar

Lunds university publications övriga kan finnas i DiVA
GUPEA  
Göteborgs universitets publikatiner övriga kan finnas i DiVA
Avhandlingar.se - Avhandlingar i fulltext

Open acess (vetenskapliga publikationer fritt tillgängligt)

DOAJ Directory of open acess 
DiVA Forskningspublikationer och studentuppsatser
från ca 30-tal Universitet & högskolor. INTE Göteborg eller Lunds universitet.
arXiv.org Open acess inom naturvetenskap
Google Scholar Googles egna sökmotor för vetenskapsinformation
LUP:s Lunds univseritets avhandlingar och andra publikationer 

 Databaser & Open Acess inom medicin

SweMed+ söker i tidskrifter inom medicin, hälso och sjukvård. Främst Referenser, en del i fulltext.
PLOS Medicine Open Acess-databas inom medicin.
PubMed Fulltextartiklar inom Biomedicine och Life Science.
BioMed Central Open acess inom Biologi, Klinisk medicin och Hälsa.

 

Om länder och Globala studier
Nordiska Afrikainstitutet bibliotek webbsida med material om Afrika
Africa Online Journals
SIDA:s publiceringsdatabas

Womanstats.org - gratis, men kräver registrering

 

Uppdaterad: