Bibliotekets mål & biblioteksplan

Bibliotekets mål är att…

  • bidra till elevens måluppfyllelse
  • stödja skolans utvecklingsmål
  • ha en läsfrämjande roll
  • ha ett nivåanpassat medieutbud som är relevant för skolans program
  • ge eleven ett gott medie - och informationskunnande genom att bidra med kunskaper inom källhantering som innefattar förmågan till ett källkritiskt perspektiv; kunna söka, samla och sovra information på ett självständigt sätt
  • vara en trygg plats för alla elever
Uppdaterad: