Upprop Na och Te åk 1 är den 18 aug kl 8.30 utomhus

Upprop Na och Te åk 1 är den 18 aug kl 8.30 utomhus

( vid ingång C mot Luthagsesplanaden )

 

12 juli 2021