SPRINT-föräldramöte med god man och vårdnadshavare tisdagen den 2/10

Välkomna tisdagen den 2/10 kl 17.30-18.30 i miniaulan C 242.

Svar till mentor önskas senast den 25/9. Separat inbjudan skickas ut.

7 september 2018