Skolstart åk 2 & 3: Torsdag 19 aug enligt schema här:

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår.

Här ser ni vilken tid och vilken sal ni ska vara i.

Klass       Starttid     Mentorssal
SA20 A    9.00          C 237
SA20 B    9.30          C 242
SA19 A    9.45          A 302
SA19 B    9.30          C 226
SA19 C   10.45         C 246
NA20 A     9.00         C 240
NA19 A    10.00        A 304–2
TE20 I      9.00          A 309
TE20 T     9.00          D 215
TE20 D     9.00         A 402
TE19 I      10.15        C 415
TE19 T     10.00        A 410
TE19 D     10.30       A 413
EK20 A     10.30       C 311
EK19 A      9.00        C 231

 

10 augusti 2021