Fyris är Partnerskola med Universitetet

Fyrisskolan är med som enda gymnasieskola när Uppsala universitet och skolförvaltningen startar samarbete

Lärarutbildningen på Uppsala universitet och utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun ingår ett tvåårigt samarbete avseende partnerskolor. Samtliga skolformer medverkar genom Luthagens förskolor, grundskolorna Eriksskolan, Sverkerskolanoch Tiundaskolan samt gymnasiet Fyrisskolan.

Samarbetet syftar till att skapa kontinuitet för både lärarstudenter, lärare och elever genom att t.ex. möjliggöra mer tid i klassrum för studenterna utöver verksamhetsförlagd utbildning och inte minst genom ett evidensbaserat och forskningsrelaterat arbetssätt.

Invigningstalare (från vänster):
Caroline Hoffstedt, ordförande i utbildningsnämden, Uppsala kommun
Helena Ramberg, Eriksskolan
Runar Krantz, enhetsrektor Fyrisskolan
Henrik Edgren, prefekt Uppsala universitet
Isa Jansson, ordförande i sektion lära, Uppsala studentkår
Birgitta Pettersson, direktör utbildningsförvaltningen, Uppsala kommun
Elisabet Nihlfors, dekan med ansvar för lärarutbildningen Uppsala universitet

17 mars 2017