Minnet av Förintelsens offer

25 januari 2019 kommer minnet av Förintelsen att högtidlighållas

Helmut Mussener kommer att tala även detta år i vår aula

19 november 2018