Grattis Kerstin

Grattis Kerstin!

Fyrisskolan är stolt över att Kerstin Ekholm tilldelats Kungl. Vitterhetsakademins pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet

.

Kerstin Ekholm, lärare i filosofi och psykologi vid Fyrisskolan i Uppsala, tilldelas priset för att hon är en sann förvaltare av de gedigna ämneskunskapernas värde och betydelse för ungdomar nu och i deras framtid. Hon är en nyfiken förnyare som alltid och mångsidigt har sina elevers väl och ve i sikte.

– Den stora utmaningen som lärare är att hitta det som motiverar och engagerar varje enskild elev! Kontakten med eleverna, att se elever lyckas, att jobba tillsammans för att utveckla skolan är det roligaste i mitt arbete, säger Kerstin Ekholm. (Kungl. Vitterhetsakademins PRESSMEDDELANDE - 11 FEBRUARI 2021)

/ Skolledning vid Fyrisskolan

26 februari 2021