Fyris skördar framgångar i tävlingen Blixtlåset

Vi vill gratulera gruppen GripClip squad för en bronsplacering i tävlingen Blixtlåsets Regionsfinal Öst.

Gruppen som består av Hugo Hermansson, Johan Söderman, Florian Vannergård och Kaikai Zhang från Fyrisskolans TE21b tog i projektet fram en dubb-klammer, GripClip, för cykeldäck som ett alternativ till de traditionella dubbdäcken. Se hela deras presentation i relkamfilmen nedan!

2_GripClip_squad.mp4

22 april 2022