Fyris på hal is

Fantastisk dag när kursen Idrott och hälsa 2 var ute och åkte långfärdskridsko

Rektor hälsar och önskade att han hade varit med!

1 mars 2017