Förintelsens offer högtidlighålls

Måndag 27 januari 2020 högtidlighåller Fyrisskolan Förintelsens offer.

Fil dr docent Helmut Mussener närvarar och berättar om tiden i Tyskland under andra världskriget. Han växte som ung pojke upp i det Tyskland som Hitler och nazismen regerade. Helmut Mussener är idag seniorforskare vid Hugo Valentininstitutet som är en del av den historiska fakulteten.

 

21 januari 2020