Darko Krsek blir rektor för både Fyrisskolan och Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Flera gymnasieutbildningar från Uppsala yrkesgymnasium Ekeby flyttas till andra skolor. Restaurang- och livsmedelsprogrammet stannar kvar i lokalerna tills vidare. Till dess att en permanent placeringen är beslutad kommer Fyrisskolans rektor Darko Krsek även vara rektor för Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och introduktionsprogrammen kopplade till RL blir tills vidare kvar på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Undervisningen på RL kommer att bedrivas både på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Fyrisskolan. Hur undervisningen kommer fördelas mellan skolorna är inte helt klart. 

På sikt flyttar även restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) och introduktionsprogrammen kopplade till RL från Ekeby men den permanenta placeringen är inte beslutad än. Uppsala yrkesgymnasium Ekeby organiseras tills vidare under Fyrisskolans ledning. Det innebär att Darko Krsek blir rektor för både Fyrisskolan och Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. 

Öppet hus på Ekeby och Fyrisskolan 

Elever som vill söka restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby kan besöka deras öppet hus 31 januari. Fyrisskolan har öppet hus 25 januari. Eftersom restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer bedrivas på både Ekeby och Fyrisskolan är det bra att besöka båda skolornas öppna hus.   

Bakgrund till flytten av utbildningarna

Lokalerna som Uppsala yrkesgymnasium Ekeby använder är slitna, har dålig funktionalitet och är för stora för nuvarande elevantal. Kontrakten för lokalerna löper dessutom ut under 2023 och 2024. Därför har gymnasiechefen fattat ett beslut om att flytta vissa utbildningar till andra gymnasieskolor efter sommaren 2023. 

Läs nyhet på uppsala.se – Flera gymnasieutbildningar flyttar från Ekeby

11 januari 2023