Bygget vid Luthagsesplanaden påverkar delvis lokalerna på Fyrisskolan

Fyrisskolan har tidigare meddelat att det ska byggas bostäder i området längs Luthagsesplanaden. Området där bostäderna byggs kallas för Luthagen Strand.

En extern konsult har undersökt på vilket sätt bygget kommer påverka Fyrisskolan och hur skolan kan anpassa lokalerna för att fortsätta bedriva undervisningen i lokalerna under byggtiden.

Konsultens rapport visar att vi kan använda delar av C-huset. I första hand kommer skolan förlägga undervisning och arbetsplatser längre in i huskroppen, bort från bygget. Detta för att skapa en buffertzon mot den planerade nybyggnationen. På så vis hamnar all undervisning så långt ifrån störande ljud och byggnation som möjligt. Med den lösningen räknar vi med att samtliga klasser som befinner sig på skolan från höstterminen 2021 kommer att ha undervisning i skolans lokaler på Götgatan.

Nu påbörjas ett lokalstrategiskt arbete vilket leder till att arbetsplatser och undervisningsytor kommer flyttas till andra delar av skolan.

Den planerade nybyggnationen av Luthagen Strand beräknas påbörjas i mitten av november 2021.

11 maj 2021