Störningar i itslearning

Problem med att läsa in information mellan elevadministrativt system och itslearning.

Leverantören av elevadministrativt system och plattformen itslearning har under några dagar haft problem med att läsa in information mellan systemen. Därför saknas konton och information i itslearning. Leverantörerna är medvetna om, och arbetar med att lösa problemet.

4 oktober 2019