Frånvaro

Den anställde ringer frånvarotelefonen 018-7279781 (varje sjukdag)

Uppdaterad: