Källförteckning - Exempel

Tryckta källor

Aquilonius, Jennie, ”Brobyggare i Göteborg”. Amnesty press, nr. 3, 2018.

 

Bengtsson, Håkan A och Ilshammar, Lars (red), Demokratins genombrott. Lund: Historiska media, 2018.

 

Björk, Åsa. Drama,Hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier. Diss., Umeå Universitet, 2017.

 

Danius, Sara, ”Fotografen som visade att världen blivit modern”. Svenska Dagbladet, 17 november 2018.

 

Ds 2011:2. Avskaffande av obligatoriska byggfelsförsäkringen. Stockholm: Miljödepartementet.

 

Ekero Eriksson, Kristina Gamla Uppsala : människor och makter i högarnas skugga. Stockholm: Norstedts förlag, 2018.

 

Götlind, Anna och Linnarsson, Magnus, Konsten att skriva en fotnot. Lund: Studentlitteratur, 2015.

 

Högsta domstolen 2019-10-10 mål nr B 2899/18. Hämtad via Karnov Group 2018-11-27.

 

Prop.2017/18:279. Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Stockholm: Justitiedepartementet.

 

SFS 2010:800, kap. 6, 7 §. Skollag. Stockholm, Utbildningsdepartementet.

 

Signums svenska kulturhistoria, ”Renässansen”. Lund: Bokförlaget Signum, 2005.

SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-201694. Hämtad 2018-10-31.

 

Stockholms tingsrätt 2018-10-01 mål nr B 15565-17.

 

Östling, Brutus, Blåkråkor [fotografi] Bevingat. Stockholm: Bonnier fakta, 2015.

 

Elektroniska källor

”Bangladesh”. Svenska FN-förbundet. 2017. http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh. Hämtad 2018-11-27.

 

Cato, Carl, ”Kulturprofilen fortsatt häktad”. Helsingborgs Dagblad, 15 november 2018. Hämtad via Mediearkivet 2018-11-30.

 

Diabetes. Nationalencyklopedin AB (version 1.1) [mobilapplikation] 2016. http://itunes.apple.com. Hämtad 2018-12-03.

 

Hakelius, Johan, ”De klasslösa och de chanslösa”. Fokus nr. 37 2018. Hämtad via Artikelsök 2018-12-01.

 

Hildén, Gunvor, ”Knepigt att få till en ny regering”. Upsala Nya Tidning, 29 september 2018. https://www.unt.se/ledare/knepigt-att-fa-till-en-ny-regering-5090481.aspx. Hämtad 26-11-2018.

 

Larsmo, Ola,” Fördjupning: rasbiologi”. Forum för levande historia, 2017. http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/fordjupning-rasbiologi. Hämtad 2018-10-31.

 

Lindman, Stephanie, Dödsstraff och stympning i det antika Egypten. (Kandidatuppsats) Uppsala Universitet Institutionen för arkeologi och antik historia, 2017. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1106531&dswid=8723. Hämtad 2018-11-23.

 

Musikdokumentär. Jacob Dahlin träffar Donna Summer, 1982 [poddradio] Sveriges Radio, 28 oktober 2017.

 

P1 Dokumentär, ”Undergångssekten”, Sveriges Radio, 14 oktober 2018.

 

Said, Sami, Människan är den vackraste staden. Stockholm: Natur och Kultur, 2018. E-bok.

 

Sameblod. [DVD], regi: Kernell, Amanda, Nordisk Film, Stockholm, 2017.

 

Trump, Donald. Twitter 21 oktober 2018 kl. 22.15. http//:twitter.com/realdonaldtrump.

 

Uppdrag granskning, ”FN och mörkläggningen”. [TV-program] Sveriges Television, 28 november 2018.

 

”Welcome to Chalmers library”. [video]. https://www.youtube.com/watch?v=nhj1hPrr4Ko. Hämtad 2018-10-29.

 

Äldre historia, Sydkorea. Landguiden. 2016. Hämtad via Landguiden 2018-11-26.

 

Muntliga källor

Andersson, Anna, e-post den 5 november 2018.

 

Carlsson, Leila, handläggare, Försäkringskassan, telefonsamtal 10 oktober 2018.

 

Kaliff, Anders, professor i arkeologi vid Uppsala universitet och Östigård, Terje, gästforskare i arkeologi. Bronsålderns Håga och vikingatidens kung Björn: ett 1200-års jubileum, föreläsning 2018-09-25.

 

Lindgren, Johan, morfar, intervju 20 september 2018.

Uppdaterad: