Fotnoter - Lathund

Fotnoter är källhänvisningar som läggs längst ner på sidan i ditt arbete.

 
Första gången du använder en källa ska samma information finnas i fotnoten som i källförteckningen men även sidhänvisning i fotnoten!

Andra gången du använder källan i ditt arbete behöver du inte vara lika utförlig.

Har du använt samma källa direkt efter varandra så skriver du ibid som betyder samma på latin och sidnummer. Se not 4.

Exempel: 
Fotnots ex.

Använder man flera olika källor av samma författare flera gånger kan man skilja dem åt med årtal.

Exempel:
Fotnots ex. 2

 

Uppdaterad: