Fotnoter & källförteckning

I gymnasiet kommer man skriva flera stora arbeten där du skall ange vilka källor du använt för ditt faktaunderlag. För att undvika plagiat och fusk hänvisar man alltid till sin källor om man refererar, sammanfattar eller redogör för andras åsikter.

När det gäller gymnasiearbetet i åk 3 och samhällsprogrammet och naturvetarprogrammet skall man utgå från dessa exempel. I andra ämnen kan läraren ha alternativa källhänvisningar och käll- och litteraturförteckningar.

För gymnasiearbetet behöver du även hitta mer fördjupat material i olika databaser eller kataloger. Många av de källor i exempelsamlingen kommer du finna via denna söksida med sökvägar till fördjupat material.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fotnoter & källförteckning