Databaser

Tidskrifts & tidningsdatabaser

Artikelsök

Artikelsök 
Referens- och fulltextdatabas
För åtkomst hemifrån används Itslearning 


EBSCO
Fulltext- och referensdatabas
För åtkomst hemifrån använd Itslearning 

Mediearkivet
Fulltextdatabas

 

Uppslagsverk & Ordböcker


NE Uppslagsverk
För åtkomst hemifrån: Itslearning och Digitala lärresurser.

NE-språk app

NE Språklexikon
För åtkomst hemifrån: För åtkomst hemifrån används Itslearning och Digitala lärresurser.
Norstedts språklexikon via NE (Finns även som app)
Engelska, Franska, Spanska, Tyska 

 

 

 

 

 

Faktadatabaser

 

Landguiden
Landsinformation
För åtkomst hemifrån använd Itslearning 

 

 

 

 

 

 

 

Författardatabas
Åtkomst via itslearning 

 

 

 

 

Uppdaterad: