Skadeanmälan elevdator

För att du skall kunna lämna in din datorn på service måste du först fylla i en skadeanmälan.

Var noga med att du fyller i alla uppgifter korrekt.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: