USA: Besök på Fyris 18-23 maj 2014

Mellan den 18 och 23 maj besökte 7 amerikanska elever, en lärare och en bibliotekarie Fyrisskolan. De kom från Gill St. Bernard's School i New Jersey – en timmes resa från New York. Det här är ett led i ett långvarigt utbyte där elever, lärare och bibliotekarie från Fyrisskolan vid flera tillfällen besökt den amerikanska skolan.

logo

Den amerikanska skolan har i samarbete med Rutgers University förberett sina elever för universitetsstudier genom att låta sina elever skriva rapporter med vetenskapliga artiklar som grund. Fyrisskolan har utvecklat och anpassat det här arbetssättet till svenska förhållanden och använt den amerikanska modellen speciellt för att låta våra elever utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt skriva sina gymnasiearbeten.

De amerikaner som anlände den 18 maj fick vara med om ett omfattande program med redovisningar av elevprojekt, pedagogisk pub, de fick vara med om Fyrisskolans skolval (EU), stadsvandring, besökte Gamla Uppsala och mycket annat.

Vid våra besök på Gill St. Bernard's School, senast nu i november, har vi fått ett mycket generöst mottagande – bott i värdfamiljer, lyssnat på lektioner, deltagit i seminarier, besökt Rutgers och Princeton University och sist men inte minst besökt skolor i Haarlem och varit några dagar i New York för att uppleva den speciella puls och karaktär som denna storstad har.

Det här är ett utbyte som i all sin enkelhet innehåller mycket av pedagogisk utveckling samt sociala och kulturella erfarenheter som haft stor betydelse för Fyrisskolan och Gill St. Bernard's School.

Uppdaterad: