EK20A

Vårdnadshavare/elev kontaktar mentor och får en länk till mötet.

Jonas Rönnbäck

Lärare i juridik och samhällskunskap
Arbetsrum: C230
Signatur: RKJ

Lovisa Prybil

Lärare i franska och engelska
Arbetsrum: C432
Signatur: LPL

Uppdaterad: