Busskort

Sköts centralt av kommunen, här är info;

Aktuell information från Antagningsenheten Skolskjuts

Uppdaterad ansökningsblankett för skolskjuts

Inför kommande termin har vi uppdaterat ansökningsblanketten. Blanketten finns på Uppsala kommuns hemsida under Gymnasieskola:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/resa-till-och-fran-skolan--gymnasiet

På Uppsala Kommuns hemsida har länken fått nytt namn -Ansökan om skolskjuts.

Växelvis boende

Gäller inte på gymnasiet

Ansökan skolkort vid ev funktionshinder

Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.
Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018
senast 31 mars 2017
Elev med bestående nedsättning behöver inte komplettera med relevant intyg som styrker elevens bestående nedsättning om det har inlämnats till oss på Antagningseneheten vid tidigare ansökan.

Blanketten för utlåtande finns på Uppsala Kommuns hemsida under Gymnasieskola:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/resa-till-och-fran-skolan--gymnasiet

Ansökan Taxi vid ev funktionshinder

När det gäller ansökan om taxi utifrån funktionsnedsättning så ska vårdnadshavarna ansöka om detta varje läsår. Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med relevant intyg vid varje ansökningstillfälle.
Utlåtande som styrker elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.

Blankett för utlåtande finns på Uppsala Kommuns hemsida under Gymnasieskola:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/resa-till-och-fran-skolan--gymnasiet

Ansökan för läsåret 2017/2018 ska inkomma till oss på Antagningsenheten senast 31 mars 2017.

Olyckshändelse

Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford och Co.
Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport.

Mer information finns att läsa på Uppsala Kommuns hemsida:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

Busskort – tappat/stulet

När en elev har tappat eller fått skolkortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: www.ul.se gå vidare under rubriken skola.
Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är, tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL. 

Uppdaterad: