Skolsköterska

plåsterSkolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa.Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor t. ex. sex och samlevnad, stress osv. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsoundersökning. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Finns jag inte på mitt rum, skicka ett sms, ring eller maila så svarar jag när jag kan.

Maria Löf

Skolsköterska

Estetiska program/NA/TE
Arbetsrum: C115

Åsa Ågren

Skolsköterska

Sprint, SAM, Ek (åk3) och VF

 

30 oktober 2017