Skolsköterska

människor

Skolsköterskan arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Till skolsköterskan kan du vända dig för rådgivning i hälsofrågor t. ex. sex och samlevnad, stress. Alla elever i åk 1 erbjuds hälsosamtal.  Elever erbjuds enklare sjukvårds insatser. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Vi har Drop-in mottagning, är vi inte på plats eller upptagna så framkommer det på skylten utanför dörrenMaila eller sms:a , vi hör av oss så fort vi kan och bokar en tid. 

 

Ann-Charlotte Borgefeldt

Skolsköterska

Program Ek, Sa och Sprint
(ledig fredagar - jämna veckor)

Kristina Danielsson

Skolsköterska

Program: NA / TE
Arbetsrum: C115

Uppdaterad: