Skolpsykolog

Skolpsykologen har kunskap om barn och ungdomar både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Psykologens insatser kan bestå av kartläggningar av behov, samtal, konsultationer och handledning av skolans personal.

Skolpsykologens uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.


samtalande personer

Jenni Gertz

skolpsykolog

Arbetsrum: C117

Uppdaterad: