Skolpsykolog

Skolpsykologen har kunskap om barn och ungdomar både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Psykologens insatser kan bestå av kartläggningar av behov, samtal, konsultationer och handledning av skolans personal.

Skolpsykologens uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.


samtalande personer

Ivonne Brunåker-Stevens

Skolpsykolog
Uppdaterad: