Skolkurator

människor

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn är en del av elevhälsan. Vi ansvarar för att ge elever och deras föräldrar råd/stöd och service i sociala frågor. Vi samarbetar med skolans personal och andra myndigheter när det behövs. T ex kan vi förmedla kontakt med psykolog, ungdomsmottagning eller socialtjänst.

Vad kan en skolkurator hjälpa till med?
Som elev kan du vända dig till kuratorn när något bekymrar dig. Vi kan lyssna och ge vägledning i många olika frågor t ex.

  • Skolsituationen
  • Utanförskap/mobbning
  • Familjesituationen
  • Vänskapsrelationer
  • Stress, oro och nedstämdhet
  • Kärleksbekymmer och mycket annat

Tystnadsplikt
Skolkurator har tystnadsplikt vilket betyder att hon/han inte får lämna ut uppgifter om dig och dina personliga förhållanden utan att du själv har godkänt det.

Kontakta skolkuratorn

Du når oss enklast genom e-post och telefon men det går också bra att komma ned till oss och boka en tid för besök.

Välkommen!

Ghazale Barjasteh

Skolkurator

Program: Samtliga

Arbetsrum C127

Uppdaterad: