Elevhälsa

äpple

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, studievägledare, psykolog, skolläkare, speciallärare och specialpedagog.

Det kan finnas många olika anledningar till att du behöver träffa oss men syftet är att vi ska undanröja hinder som kan störa din skolgång och främja din skolnärvaro.

Vi är hbtq-diplomerade