Med anledning av Coronaviruset

Aktuell information från Fyrisskolan

27/4  Att tänka på inför Valborg 

 • Tänk på att det finns allmänna förbud enligt Folkhälsomyndigheten så årets Valborg kommer att se annorlunda  ut – för det första har du lektioner enligt schema och för det andra är firandet i Uppsala inställd. Det betyder att du behöver undvika fester och att vara med att bilda folksamlingar utomhus. 
 • Du vet säkert att alkohol påverkar hjärnan -  exempelvis på detta är att du får svårare att förstå vad som händer runtomkring dig och känslorna blir starkare. Du kan exempelvis känna dig avslappnad, glad, social och modig, men du kan även känna dig ledsen och arg. Om du dricker för mycket kan det även leda till att du blir mår illa, kräks eller blir medvetslös. Alkohol kan även leda till att du kan vara påverkad dagen efter och känna dig nedstämd och få ångest. 
 • Det är lätt att hamna i dåliga situationer – det kan bli lätt att du hamnar i situationer du inte vill - till exempel bråk, olyckor, ha sex fastän du inte vill eller prövar andra droger. 
 • Om du är orolig för dig själv eller någon annan i din omgivning – är det akut  ring 112, annars kan du  höra av dig av dig till oss på Elevhälsan och även https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-har-fragor-om-alkohol-tobak-droger/  
 • Du vet givetvis detta, men här kommer en påminnelse Du måste ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol på restauranger och affärer och du måste ha fyllt 20 år för att få köpa alkohol på systembolaget. Det är även förbjudet att köpa ut alkohol till någon som inte fyllt 20 år. 

23/4

Studenten flyttas till augusti

20/4

Rektorsbrev till vårdnadshavare och elever på Fyrisskolan och Uppsala estetiska gymnasium Uppsala 20 april 2020

Hej,

Nu har distansundervisningen pågått i drygt en månad och det går/har gått överlag väldigt bra. Lärare och elever hittar former för att ha lektioner och genomföra prov på ordinarie schema på distans. Det är inte lätt och det börjar bli lite stressigt med proven och betygen. Samtidigt planerar vi för fullt för kommande avslutningar som inte kommer att kunna genomföras på vanligt sätt med alla folkliga festligheter kring dem. Det blir annorlunda. Vi som arbetar på skolan: lärare, elevhälsa och skolledning förstår att ni diskuterar dessa saker hemma och med lärarna. Vi gör hela tiden vad vi kan för att det ska fungera på bästa sätt och informera er om vad som händer i alla frågor. Ni kan också hitta uppdaterad information på våra hemsidor, men även på kommunens hemsida: www.uppsala.se

Fjärrundervisningen fortsätter nu även efter påsk. Efter ett politiskt beslut i Uppsala kommun under påskhelgen har det öppnats en möjlighet för oss och andra skolor att ta in elever i skolan igen i begränsad omfattning. Det rör enskilda elever eller elever i små grupper. Det gäller elever som t ex ska redovisa sina kunskaper i praktiska moment som inte kan göras på distans, exempelvis i teknikämnena eller på inriktningen musik. Det kan också vara elever som behöver särskilt stöd utifrån anpassningar vi kan göra i skolan för att t ex genomföra ett prov som inte går att göra på distans.

De elever som alltså nu får komma till skolan igen vid provtillfällen, får information om det via sina lärare, alt specialpedagog. Endast de elever som fått tillåtelse att vara i skolan och är friska får komma till skolan. Precis som på alla andra skolor har vi gjort bedömningar och avvägningar med att ta in elever igen mot riskerna med smittspridning av Covid-19. Vi förhåller oss hela tiden till de riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten och statsmakten och anpassar skolgången efter det.

För de allra flesta elever fortsätter alltså distansundervisningen som den gjort ett tag nu och framåt. Vi från skolan förstår att ni pratar mycket om situationen som råder och hur viktigt det är att följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen. Vi i skolan gör samtidigt vårt yttersta för att bedriva skola på distans, men förstår också vilka utmaningar det är för er elever och för er föräldrar att stötta skolarbetet hemifrån. Ni gör ett fantastiskt jobb allihop! Det är en extrem situation. Vi på skolan kämpar på med att få till en fungerande skolgång så gott det bara går den tid som är kvar till sommaren. Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över!

Vi får också självklart många frågor kring studenten den 5 juni och formerna kring den. Här pågår ett intensivt arbete tillsammans i kommunen med andra myndigheter, med gymnasiechefen, mellan oss gymnasierektorer i Uppsala och med elevkårerna. Vi vill ha en samsyn kring denna högtidsdag. Som det ser ut just nu kommer vi inte kunna ha utspring och annat firande enligt tidigare traditioner. Vi återkommer så snart vi kan med mer information om hur den 5 juni (som ligger kvar som studentdag) kommer att se ut.

Tack för ett fint samarbete dessa svåra tider!
Med vänlig hälsning,
Runar Krantz, enhetsrektor Fyrisskolan och Uppsala estetiska gymnasium, 
runar.krantz@uppsala.se

7/4

Din vårtermin kommer att
förändras något

För att säkerställa att du som elev får den undervisning du har rätt till under vårterminen, trots coronapandemin, kommer det att bli vissa justeringar av vårterminen. Några av åtgärderna är skoldag på sista april, förlängd termin för åk 1 och 2 samt möjlighet för mindre grupper att komma till skolan. 

Du kommer att få mer information från din skola om hur just ditt program påverkas.

Sedan övergången till distansundervisning den 18 mars har Uppsalas kommunala gymnasieskolor lyckats bra med att upprätthålla ordinarie undervisning genom att hitta alternativa undervisnings- och examinationsformer. För de flesta fungerar fjärr- och distansundervisningen bra och det är vi glada över att höra. 

Fortsatt fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt under hela våren

Nu har utbildningsdepartementet gjort bedömningen att distansundervisning kan komma att pågå hela vårterminen. Då behöver kommunen göra vissa justeringar i läsårstiden för att säkra undervisningen. 

Skoldag 30 april

Bland annat blir det skoldag för alla årskurser på gymnasiet den 30 april som normalt är en ledig dag för elever och lärare.

Undervisning i små grupper vid praktiska moment, stöd och examination 

Den 3 april öppnade regeringen för undervisning i små grupper i skolans lokaler i samband med praktiska moment, stödverksamhet och examinationer. Utbildningsnämndens ordförande har tagit ett beslut som ger gymnasieskolan dessa möjligheter. För att minimera risken för smittspridning får grupperna inte vara större än tio personer.

 

De grupper som prioriteras att komma till skolan är främst dessa, årskurs tre prioriteras: 

 • Teknikprogrammet på Fyrisskolan (åk 3 & 4)
 • Musikklasser på Lundellska skolan
 • Estetiska programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
 • Hotell- och turismprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby
 • El- och energiprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
 • VVS- och fastighetsprogrammet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla
 • Elever med särskilda behov, gäller alla årskurser och program.

Förlängning för vissa yrkesprogram

För vissa av yrkesprogrammen är läget mer allvarligt än för gymnasiet generellt. Två program, el- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet, behöver förlänga vårtermin till 26 juni för årskurs 1 och 2. 

Studentexamen

Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går inte att förutse i dagsläget. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens riktlinjer och skolan för en fortsatt dialog med eleverna i åk 3. Som det ser ut nu kommer vi inte kunna ha utspring och annat firande enligt tidigare traditioner den 5 juni. Vi vet att det här är en viktig fråga för er och återkommer med besked när vi vet mer.

 

uppsala.se kan du läsa nyheten om förändrade läsårstider. 

 

– Med de här åtgärderna kan vi säkerställa att eleverna i årkurs tre kan få sina få sina slutbetyg i tid för att kunna söka vidare utbildningar. Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går däremot inte att förutse. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola.

 

Christine Kastner Johnson
Chef kommunal gymnasieskola

 

4/4

3/4

Vill du komma i kontakt med elevhälsan. (PDF, 92 KB) Under en period lånas skolsköterskor ut till äldreomsorgen

2/4

In other languages

Information about the corona virus is available other languages on https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/ and Public Health Agency of Sweden

27/3

Hej! Uppsala 26 mars 2020

Nu har det gått en dryg vecka med fjärr- och distansundervisning. Vi på Fyrisskolan hoppas att lektionerna under veckan har gått bra utan större missöden trots en del startsvårigheter med trög datauppkoppling på It’s Learning

Tyvärr märker vi att en del elever inte deltar som de ska i undervisningen och vi behöver er hjälp med att påminna dem om att undervisning pågår som vanligt enligt schema fast via länk.

Vi använder i huvudsak tre system för kommunikation med eleverna:

1. Outlook – vårt mailsystem

2. It’s Learning – där lärarna lägger upp övningar, material och mailväxlar/chattar med eleverna.

3. Teams – från och med idag kommer vi att ha tillgång till Teams, där lärare kan streama lektioner i realtid. Teams finns installerat på era barns datorer.

Regler

- Vanlig närvaroplikt gäller om ingen annan överenskommelse finns med läraren i en kurs. Alla elever ska vara anträffbara och delta då lektionerna hålls. Det är ordinarie schema som gäller. Är man sjuk så ska det anmälas, annars är man på plats.

- Huvudregeln är att vi använder It’s Learning och Outlook, men många lärare kommer från och med dag att använda Teams. Viktigt att ditt barn läser både sin Outlookmail och It’s learning. Det är viktigt att ha Outlook, It’s Learning och Teams igång hela skoldagen.

- Om Teams används är det också viktigt att ha igång det så att man kan gå in i lektionen då den startar. I denna programvara finns också möjlighet till egna möten och samarbete mellan elever och chattfunktion till lärare (som använder systemet).

Det kommer säkert att vara mycket kommunikation på olika plattformar men förhoppningsvis så sätter det sig så småningom.

Tveka inte att höra av er med frågor eller andra funderingar!

Tack för ett fint samarbete under rådande villkor!

Runar Krantz, enhetsrektor Fyrisskolan

runar.krantz@uppsala.se

 

18/3

Jouröppet tillsvidare 8-14 för att hämta datorer, läroböcker mm

17/3 kl 16.25

Information till elever och vårdnadshavare på gymnasieskolor i Uppsala kommun

På en pressträff idag gick regeringen ut med rekommendationen att gymnasieskolor från och med i morgon den 18 mars går över till fjärrundervisning och distansundervisning. Åtgärden ska minska smittspridningen i samhället av coronaviruset. 

Uppsala kommun följer myndigheternas rekommendationer. Det innebär att utbildningsnämnden nu har fattat beslut om att sätta igång distansundervisning i gymnasieskolorna. Gymnasiesärskolan omfattas inte av det nya beslutet och kommer att vara öppen som vanligt. 

Under morgondagen (18/3) kommer skolan kontakta elever och vårdnadshavare med mer information om hur undervisningen kommer att läggas upp. Vi kommer att göra vårt yttersta för att alla elever ska kunna fortsätta studera och få sin utbildning även fortsättningsvis. Vi kommer alla behöva hjälpas åt för att hitta bra lösningar som fungerar både för lärare och elever. Samtidigt behöver vi er hjälp som vårdnadshavare för att kunna säkerställa att ungdomarna sköter sitt skolarbete och vikten av elevernas eget ansvar väger nu ännu tyngre än vanligt. 

Utbildningsnämnden uppmanar er också att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att förhindra smitta. Ha god handhygien och begränsa sociala kontakter. Annars fyller distansundervisningen inte sitt syfte. 

Det här är inga enkla beslut att fatta, men vi ska samtidigt komma ihåg att barn, ungdomar och friska vuxna löper liten risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset. Att vi stänger skolbyggnader handlar om att skydda samhällets allra känsligaste personer – och hjälps vi åt kommer vi att lösa även dessa utmaningar. 

Har ni frågor eller undringar kan ni självklart kontakta oss på skolan via skolledningens mejladresser så svarar vi så snart vi kan. 

 

17/3 kl 10.54

Till elever och vårdnadshavare:

Från och med imorgon 18/3 är det distansundervisning som gäller för våra elever enligt rekommendation från regeringen.

Alla elever behöver därför under dagen hämta sina datorer och böcker.  Skolan kommer att ha jouröppet för hämtning av skolmaterial för friska elever/vårdnadshavare veckan ut, se anslag vid skolans entré för tider. Mer information om hur distansundervisningen kommer ske får ni under dagen.

Viktigt att alla elever ser till att ni har allt material hemma. Vi gör vårt yttersta för att minska smittspridningen på skolan.

Undantag gäller för Språkintroduktion klass IMA. Mer information kommer.

Tack för visad förståelse för denna extrema situation som uppstått.

15/3 

Vi följer hela tiden utvecklingen kring coronavirusets spridning samt de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Kommunen har i dagsläget inte fattat beslut om att stänga skolor.

Det som gäller just nu både för elever och personal är: är vi friska går vi till skola och arbete, men vid minsta symtom stannar vi hemma.

Det är en speciell situation som råder, och vi på skolan och i kommunen håller oss hela tiden uppdaterade om läget och informerar er fortlöpande.

Nedan finns information från Folkhälsomyndighetens hemsida gällande skola – uppdaterat 15 mars.

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13.

 

11/3 Följande gäller nu för alla Uppsalas gymnasieskolor

 • Alla medarbetare och alla elever med minsta lilla symptom av hosta, feber eller andnöd ska stanna hemma eller skickas hem. Inga undantag. Är man sjuk så är man inte på arbetsplatsen/skola. 
 • Medarbetare och elever utan symptom ska gå till skolan/arbetsplatsen. 
 • Samtliga tjänsteresor/skolresor inom Sverige och utanför Sverige ställs in. 
 • Inget deltagande i konferenser och liknande utanför skolan

Det är av allra största vikt att vi alla följer riktlinjerna för att hindra smittspridning. Det handlar om att visa omtanke om våra medmänniskor.

Var noga med hygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, innan du ska äta, och om du snutit dig. Nys eller hosta inte rakt ut, utan gå åt sidan och hosta/nys i armvecket. Torka dig efter tvätt med papper och stäng av kranen med papperet.

På skolan finns som ni elever redan sett anslag om handtvätt. Det är även anslaget på skolans toaletter.

Gå in och läs mer om Uppsala kommuns information kring Corona: www.uppsala.se/covid-19.

Hälsningar,
Camilla, Christer, Lena, Måns och Runar

 

Tvätta händerna

Uppdaterad: