Med anledning av Coronaviruset

Aktuell information som gäller Fyrisskolan

Skolan informerar vid smitta av covid-19

För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 ska informera personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor börjar därför under höstterminen att informera elever via skolans lärplattform och vårdnadshavare via skolans webbsida när det finns konstaterad smitta på skolan.

Information som kommunen går ut med ska vara allmänt och neutralt hållen så att ingen person kan identifieras och bli utpekad som smittad.

Personer som befunnits sig på skolor där det upptäckts att det förekommit smitta uppmanas att vara extra uppmärksamma på symtom. Vid symtom bör elever från åk 4 och uppåt testas. Kontakta sjukvården via 1177.se

Läs mer på www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden2/uppsala-kommun-informerar-verksamheter-med-smitta-av-covid-19/

 

Hjälp till att stoppa smittan – elever ska testas för covid-19 vid symtom

Nu kan elever från årskurs 4 och uppåt testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. 

Provet är gratis och görs vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping och vårdcentrum i Östhammar och Tierp.

Boka tid genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka. 

  • Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma. Du kommer att bli kontaktad av vårdpersonal som ger instruktioner.
  • Om testet visar att du inte har covid-19 ska du stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

Här kan du boka tid för provtagning för covid-19.

 

Coronaanpassad skolstart vid Fyrisskolan augusti 2020  

Utgångspunkten för planering och organisation av skolstarten och höstterminen är Folkhälsomyndighetens, Skolverkets och Uppsala kommuns råd och riktlinjer. Vi uppdaterar våra åtgärder löpande utifrån de beslut som fattas.

Undervisningen för årskurs 1, Teknik år 4 och IMS (Språkintroduktion) kommer att bedrivas på plats i skolans lokaler från skolstart och under höstterminen 2020. Får vi andra direktiv från myndigheterna kan detta ändras. För årskurs 2 och 3 blir undervisningen omväxlande på plats i skolans lokaler och på distans. Se mer nedan. 

Beslutet att varva fjärrundervisning med undervisning på plats för åk2 och åk3 på Fyrisskolan är taget med hänsyn till att minska risken för smittspridning i skolan och för att minska trängsel i kollektivtrafiken till och från skolan. Beslutet gäller längst till och med vecka 43, då utvärdering kommer att ske med olika representanter i skolan, fackliga ombud i kommunen, UL, elevkåren och smittskyddet.

 Undervisningen sker delvis i skolans lokaler och delvis genom distansundervisning för årskurs 2 och årskurs 3

Årskurs 1, Teknik år 4 samt Språkintroduktion följer utbildningen på plats i Fyrisskolans lokaler från skolstart och under höstterminen 2020 så länge vi inte får andra direktiv från myndigheterna.

För åk 2 och åk 3 gäller partiell fjärrundervisning, preliminärt fram till och med vecka 43. Åk2 och åk3 har omväxlande distansundervisning (fjärrundervisning enligt schema) och närundervisning i skolans lokaler i tvåveckorscyklar. I elevernas scheman görs också detta synligt.

Årskurs 2 läser på schema på plats i Fyrisskolans lokaler från och med torsdag 20 augusti och fram till och med vecka 36. 

Schemat nedan visar när undervisningen sker på distans respektive på plats. Grön markering betyder undervisning på plats i skolans lokaler medan gul markering betyder fjärrundervisning. 

 

Skolstart åk3 

För årskurs 3 gäller att läsning enligt schema påbörjas måndag 24 augusti (vecka 35) och då som fjärrundervisning enligt ovan. 

Skolstart Teknik år 4

För Teknik år 4 sker skolstart 17 augusti kl 14.00.

 

Läromedelsutlämning åk3 

Elever i årskurs 3 ombeds att komma till skolan för uthämtning av läromedel torsdag 20/8 och fredag 21/8. Särskilda klasscheman med tider anslås på skolans hemsida och vid skolans entré. Så snart du som elev hämtat ut dina läromedel ber vi dig lämna skolans lokaler för att undvika trängsel. 

 

Förhållningssätt och personligt ansvar​​​​​​​

Stanna hemma när du är sjuk och avvakta två symptomfria dagar innan du kommer tillbaka till skolan. 

Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvik att röra ögon, näsa, mun. Glöm inte att tvätta händerna direkt då du kommer till skolan. Handsprit finns vid skolentrén.

Håll distans till andra och ha ingen onödig fysisk kontakt.

Använd helst alternativa färdmedel till och från skolan om du kan, så att belastningen på kollektivtrafiken begränsas.

Ta raster och pauser utomhus när det är möjligt.

Följ schemat för lunchtid för att begränsa antalet personer samtidigt i restaurangen. Tvätta händerna noga innan du tar mat.

Påminn gärna dina klasskamrater om ovanstående när det behövs.

 

Anpassningar i skolans lokaler

Vi har upprop i klassrum och organiserar för att minska folksamlingar i samband med skolstart. 

Vi begränsar aktiviteter som samlar många människor. 

Vi arrangerar ingen skolfotografering klassvis, däremot tas individuella foton till Elevkorten som styrker att du är elev på Fyrisskolan.

Föräldramötet för årskurs 1 på plats i skolan ställs in. Vi undersöker möjligheter att genomföra det i en annan form.

Hissar används bara i undantagsfall.

Vi bedriver idrottsundervisning utomhus fram till vecka 43.

Vi har extra städning med fokus på lampknappar, dörrhandtag och andra tagytor samt avtorkning av bänkar varje dag.

Handsprit finns i restaurangen, biblioteket och i klassrummen.

Sitt på det avstånd i klassrummet som rummet tillåter, gärna i ”singelplacering”. Läraren bestämmer vad som gäller för att få hjälp i olika studiesammanhang. Lärare påtalar vikten av att följa lärarens instruktioner. Minimera rörelse i klassrummet under pågående lektion.

 

Information och kommunikation

Information till elever och vårdnadshavare ges i samband med skolstart samt löpande via skolplattformen, Its Learning och i förekommande fall på hemsidan.

Skyltar som påminner om grundläggande regler och förhållningssätt finns uppsatta i skolans lokaler.

Löpande information och samtal sker på personalmöten och mentorstider.

Lektioner med fjärrundervisning markeras i schemat.

 

Här kan du läsa mer:

www.folkhalsomyndigheten.se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

 

Tvätta händerna

Uppdaterad: