Med anledning av Coronaviruset

Nytt 26 april:

Växelundervisning från vecka 18 till och med vecka 22 på Fyrisskolan

Hej,

Nedan hittar ni Fyrisskolans schema när det gäller växelundervisning fram till sommaren. Om det inte blir förändring pga smittläget gäller schemat. Blir det förändring, kommer det att kommuniceras.

(Vecka 17 åk1, åk3, IMSA2 och IMSA3 inne, åk2 och IMSA1 distans)

Vecka 18 åk2, åk2*, åk3, IMSA1 och IMSA3 inne, åk1 och IMSA2 distans
*NP EN6 (åk2)

Vecka 19 åk1, åk1, åk3, IMSA1 och IMSA2 inne, åk2 och IMSA3 distans

Vecka 20 åk2*, åk3, IMSA2 och IMSA3 inne, åk1 och IMSA1 distans
*NP Ma2b, 3c, 4 (åk2)

Vecka 21 åk1, IMSA1 och IMSA3 inne åk2 inne och IMSA2 distans åk 3 distans

Vecka 22 åk2, IMSA1 och IMSA2 inne åk1 inne och IMSA3 distans åk 3 distans

Tänk fortsatt på att hålla avstånden, vara noggrann med handspriten och följa myndigheternas råd för att minska smittspridningen.
Tack för ett fint samarbete!
 
Fyrisskolan genom
Runar Krantz, rektor.

Tvätta händerna

Uppdaterad: