Lathund för registrering

Utdrag ur Lokala handboken för Gymnasiet, Komvux och SFI

Rutiner för registrering i Extens till sommargymnasiet/lördagsgymnasiet

OBS! Formellt är en betygsättning efter sommargymnasiet/lördagsgymnasiet att betrakta som en prövning. Detta skall därför speciellt markeras i Extens och framgå av betygskatalogen.

Registrering

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens

 • Ämne/Kurs:aktuell kurskod
 • Period:läsårets period med det avslutande suffix 4, ex 174 för sommarskola och suffix 2, ex 172 (år 2018)
 • Startdatum:information går ut från Fyrisskolan
 • Slutdatum:information går ut från Fyrisskolan
 • HUR:den vanliga koden
 • Gruppens enhet:BROGY
 • PrövningP

Notera sedan i aktivitetens anteckningsfält vilken prioritet som ska gälla: 1 eller 2

Antagna elever

Fyrisskolan informerar om från vilket datum varje skola kan gå in och se vilka kurser som eleverna blivit antagna till och i vilken grupp de lagts.

Register – Aktiviteter

Urval:

 • Enhet:elevens hemskola
 • Gruppens enhet:BROGY
 • Period:läsårets period med det avslutande suffix 4 eller 2

OBS!! Hemskolan ansvarar för att meddela eleverna! 

Efter avslutad kurs

När kursen är betygsatt finns alltså betyget på elevkortet. Varje skola kollar i anteckningsfältet om depositionsavgiften ska återbetalas utifrån närvaroprocenten.

 • 80% eller högre betyder: JA
 • Lägre än 80% betyder: NEJ

Betyget från sommarskolan ska nu ersätta det gamla betyget.

Ändra det gamla betygets akttyp till G

 

10 januari 2018