Sport- och påsklovsskola

Sport och påsklovsskola 2021

 Erbjudande till dig som riskerar att bli underkänd i Engelska 5, 6 respektive Matematik 1 och 2 på gymnasiet. 

Uppsala kommun anordnar sport- respektive påsklovsskolan för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola. 

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid en gymnasieskola i en annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns lovskola. 

Allmänt om sport- och påsklovsskola
Sport- och påsklovsskola är en intensivkurs som hjälpa dig att repetera och förstärka dina kunskaper inför nationella prov i engelska respektive matematik. Vi träffas fem vardagar på sportlovet respektive fyra vardagar på påsklovet. Du behöver inte delta i båda veckorna för att få delta utan anmäler dig till en lovskola i taget. Betyg ges inte vid lovskolans slut då det är en stödverksamhet.

När ges sportlovsskolan? 
Undervisning ges på Fyrisskolan varje sportlovsvardag mellan måndagen den 22/2 och fredagen den 26/2. Du måste närvara alla fem dagar för att få delta.  

När ges påsklovsskolan? 
Undervisning ges på Fyrisskolan varje påsklovsvardag mellan den 29/3 och den 1/4. Du måste närvara alla fyra dagar för att få delta.  

Undervisningstid
Undervisningen bedrivs på förmiddagar i fyra 45-minuters pass mellan 9.00 – 12.30. Du kan bara läsa ett ämne under en lovskolevecka. Du måste närvara alla fyra passen alla fyra dagarna för att få delta.

Vem får söka till sport- och påsklovsskolan? 
Berättigade att söka är:

•  elever som läser kursen och riskerar att inte klara ett godkänt betyg (läraren intygar på din anmälan att du riskerar att få ett underkänt betyg.)

Du kan inte söka till sport- och påsklovsskolan om du redan har godkänt betyg på kursen. 

Vilka kurser ges?
Sport- och påsklovsskolan räknar med att arrangera följande kurser så långt tilldelade medel räcker och under förutsättning att tillräckligt antal elever söker.

Engelska 5, 6

Matematik 1a, 1b, 1c

Matematik 2a, 2b, 2c

 

 

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på lovskolan?
Lägg märke till att lovskolan inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att lovskolan inte berättigar till studiebidrag.

Hur anmäler jag mig?
Lämna in ifylld blankett (se nedan) till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursdagarna med högst 20%:s frånvaro. 

Sista anmälningsdag: 

Sportlovet är den 5/2 2021
Påsklovet 19/3 2021 

Anmälning Påsklov 2021.doc (DOC, 61 KB)

 Anmälan påsklov 2021.pdf (PDF, 375 KB)

 

Emelie Johansson

Lärare i matematik och engelska
Arbetsrum: C315
Signatur: EMJ

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: