Sommargymnasium gymnasiekurser

blomma

Sommargymnasium 2020

För digitala elever - Svårigheter att få Teams att fungera
Vi har haft stora svårigheter att få Teams att fungera under dagen (10/6). Om allt går i lås i natt så kan du som är kommunal elev imorgon (11/6) se din/-a undervisningsgrupper på Teams och där koppla upp dig till lektionen. Du som läser på Lundellska eller på en fristående skola behöver inloggning och lösenord. Vi kommer imorgon att scanna och skicka dem till era ordinarie skolor så får ni era inloggningsuppgifter av de.

Om du läser på distans och inte har rätt lärobok kan du få låna den av oss på sommargymnasiet mot en pant på 300 kr. Kom förbi Fyrisskolan en eftermiddag mellan 13.00 och 16.00 så lånar vi ut böcker till er. 

De elever som av Coronaskäl måste läsa på distans kan göra det men måste komma in till skolan för examinationer i form av delprov och kursprov. 

För elever som läser på plats
Efter beslut i utbildningsnämnden i måndags så kan vi ta emot grupper om upp till 20 personer i klassrummet.  Det innebär att de elever som inte läser helt på distans ska komma till Fyrisskolan på torsdag för att påbörja sin undervisning. Vi har inget upprop. Vi har skolvärdar som visar elever direkt till lektionssalen där undervisningen tar vid. 

Om du har missat anmäla dig i tid så kan du inte efteranmäla dig längre. Om du vill avanmäla dig från någon kurs eller byta kurs på sommargymnasiet kontakta din ordinarie skola så kontaktar de oss. 

Inför sommaren 2020 med anledning av Coronaviruset
Vi vill att du tänker på följande:
- att stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom
- att undvika alla former av fysisk kontakt
- att hålla avstånd till andra utomhus och inomhus, minst två meter (både på väg till Fyrisskolan och när du är här)
- att tvätta händerna regelbundet i syfte att undvika smittspridning på sommargymnasiet
- att gå direkt till nästa klassrum och invänta nästa lektions start i klassrummet
- att under ev bensträckare stanna i klassrummet
- att bara sitta på din tilldelade plats i klassrummet, (inte byta plats under kursens gång)
- att vid lektionens slut, rengöra din bänk och din stol och att rengöra dina händer
- att följa din lärares anvisningar
- om du läser två kurser, gå yttervägen till nästa klassrum, gå ut genom samma ingång du gick in, skolvärdar visar dig vägen till nästa klassrum
- respektera de avgränsningar och avspärrningar som finns på sommargymnasiet (det är t ex inte tillåtet att gå inomhus mellan olika klassrum)
- om du besöker läxhjälpen i biblioteket följa samma regler som ovan
- lämna skolan genom samma ingång du gick in
- resa direkt till sommargymnasiet och sedan hem igen,
- inte stanna kvar i skolans lokaler eller på skolans område efter lektionens slut
- inte bryta mot smittskyddsregler under skoltid och på Fyrisskolans område
- följa de anvisningar som skolvärdarna ger.

Du är medveten om att ett brott mot dessa regler kan leda till att du får avbryta mina studier på sommargymnasiet utan möjlighet att bli examinerad och få betyg på sommargymnasiet.

Allmänt om sommargymnasiet
Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. 

Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola 
- elever som läser vid fristående gymnasieskola 
Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid gymnasieskola i annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns sommargymnasium. 

Sommargymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa dig att nå ett godkänt betyg. Gruppstorleken är vanligtvis mindre än i den ordinarie gymnasieskolan (9-18 elever). Vi träffas under fyra veckor på sommarlovet. Vi räknar med att du har en del förkunskaper i ämnet då du läst kursen tidigare. För dig som byter program/skola gäller detta förstås inte.

När ges sommargymnasiet? 
Utbildningsanordnare är Fyrisskolan. Undervisning sker varje vardag, varvat digitalt och i skolans lokaler. Du kan läsa kurserna nästan helt digitalt men tänk då på att du måste skriva proven på skolan och att du måste legitimera dig vid provtillfällena. Du kan inte skriva digitala prov hemifrån. Undervisningen startar torsdagen den 11/6 och avslutas fredagen den 10/7. Med anledning av Coronaviruset kan några kurser avslutas måndagen den 13/7. Ingen undervisning ges på midsommarafton den 19/6.

Närvaro

Det går inte att läsa delar av kurser på sommargymnasiet. Närvaro krävs under alla fyra veckor för att få delta. Sommargymnasiet består av 20 lektioner á 80 minuter. Undervisningen bedrivs på förmiddagar mellan 9.00 – 10.20 respektive 10.40 – 12.00. (Fysik 1 mellan 8.10 - 10.20 alternativt 10.40 - 12.50.) Betyg meddelas din skola i mitten av augusti. Tänk på att prov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då.

Vem får söka sommargymnasiet? 
Berättigade att söka är:
• elever som har F i betyg (eller streck)
• elever som saknar en kurs pga av programbyte, skolbyte eller dylikt (i mån av plats)

Du kan inte söka till sommargymnasiet för
• att läsa kursen som stöd
• att höja ett betyg som är E eller högre
• att läsa en utökad studiekurs

Kan elever som gått ut åk 3 söka till sommargymnasiet?
Du kan som elev i åk 3 läsa vid sommargymnasiet under förutsättning att du beviljas förlängd studiegång för sommaren av din rektor. Om du har fått en gymnasieexamen så kan du inte läsa på sommargymnasiet.

Vilka kurser ges?
Sommarskolan räknar med att arrangera följande kurser så långt tilldelade medel räcker och under förutsättning att tillräckligt antal elever söker.

Biologi 1*

Engelska 5, 6

Företagsekonomi 1

Fysik 1*

Geografi 1

Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a

Kemi 1*, 2*

Matematik 1a, 1b, 1c

Matematik 2a, 2b, 2c

Matematik 3b, 3c

Naturkunskap 1a1*, 1a2*, 1b*, 2

Psykologi 1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2

Spanska 1, 3

Svenska 1, 2, 3

Svenska som andra språk 1, 2, 3

 

*Kursen innehåller obligatoriska laborationer utöver lektionstiden. Laborationer sker på plats på Fyrisskolan. Tid och plats för dessa meddelas vid kursstart 

Avrådan

Vi avråder från att söka två kurser med kombinationen Ma1a,b,c med Ma 2a,b,c eller Ma2a,b,c med Ma3b,c  eller Fy 1 med Ke 2 eller En 5 med En 6. Det är mycket svårt att klara ”fortsättningskursen” då man inte har kunskaper från den första kursen. Risken är att eleven får F i båda kurserna om de försöker sig på båda ämnena i dessa kombinationer. Vi råder därför elever att söka den enklare kursen av de två istället för båda. 

Litteratur

Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för sommargymnasiet. Öppna pdf-filen för att se vilken bok som gäller för den kurs du valt att läsa (kommer senare). Om du inte har rätt bok så kan du mot deposition låna en bok av oss på Fyrisskolan. Du lägger 300 kr/per bok i deposition. Du ska lägga depositionen första dagen antingen kontant eller via swish. 

Dator och miniräknare
Sommargymnasiet håller inte med datorer eller miniräknare. Då en del av undervisningen kommer att ske på distans så måste du ha med dig en fungerande dator under sommaren. Ta reda på vem du ska kontakta på din skola om du behöver support. Sommargymnasiet kan inte ge support på datorer. 

En andra förutsättning för att kunna läsa hos oss är att du tar med en egen miniräknare. Låna en från din ordinarie skola.

Hur anmäler du dig?
Fyll i anmälningsblanketten digitalt. Maila ifylld blankett till din ordinarie skola. Lägg 100 kronor i pant för varje kurs du läser. Din skola anger hur du ska betala. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 % av lektionstillfällena.Sista anmälningsdag är kl 12.00 tisdagen den 19/5. 

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med fredagen den 29 maj till och med onsdagen den 3:e juni kl 12.00. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats. Vi tar inte emot någon efteranmälan efter den 3/6.

Samling på fotbollsplan
Inget upprop sker på skolan. Skolvärldar tar emot dig utomhus på fotbollsplanen vid Fyrisån och visar vart du ska gå. All undervisning börjar den 11:e juni men din första undervisningsdag kan ske digitalt. Titta på din kallelse vilken dag du har din första undervisningsdag på skolan. Den dagen ska du komma till fotbollsplanen för samling och guidning till klassrummet.
Första samling sker 8:45 för tidiga passet (9.00 -10.20)
Andra samling sker 10:25 för sena passet (10.40 – 12.00) 

Hur vet jag om jag kommit in?
Vi meddelar dig per post att du har blivit antagen och vilken uppropstid du har. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kontakta sommargymnasiet senast den 9/6.

Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra gymnasieskolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Elever i åk 3 som har begärt förlängd studiegång för att läsa på sommargymnasiet kan inte söka till Universitet och Högskola till hösten.

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Praktiskt om sommargymnasiet
Lägg märke till att sommarskolan inte serverar skollunch, inte har cafeteria i år, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommarskolan inte berättigar till studiebidrag.

Anmälningsblankett (PDF, 223 KB)

Litteraturlista (PDF, 15 KB) 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Amanda Sandqvist

Administratör gymnasial lovskola
Arbetsrum: C218

Måns Wikstad

Programrektor EK och SA åk 1
Skolledning
Arbetsrum: A215

Uppdaterad: