Sommargymnasium gymnasiekurser

blomma

Sommargymnasium 2019

Nu är anmälningar stängda till sommargymnasiet!
Om du glömt att anmäla dig och vill gå på sommargymnasiet kom till Fyrisskolans entréhall måndagen den 17/6 kl 8.00 så skriver vi in dig på kursen om det finns lediga platser kvar.

Upprop för sommargymnasiet i Fyrisskolan aula måndagen den 17/6
Din skola meddelar dig vilken uppropstid som gäller för dig. Om du är osäker vilken tid som gäller kom till det tidiga uppropet.
08.30 Tidiga gruppen åk 9-ämnen
08.45 Tidiga gruppen gymnasiekurser
10.25 Sena gruppen gymnasiekurser
10.50 Sena gruppen åk 9-ämnen 

Undervisningen börjar efter uppropet.

_________________________________________

Följande kurser startar ej sommaren 2019 
Följande kurser ges ej på sommargymnasiet 2019 pga av för få sökande:
Engelska 7, Fysik 2, Historia 2a, Matematik 4, Naturkunskap 1, Psykologi 1, Religionskunskap 1, Spanska 1 och 3, Svenska som andraspråk 2 och 3. Geografi 1 är i skrivande stund oklart om den kommer att ges i sommar.

Under förutsättning att sommargymnasiet tillställs medel så gäller följande.

Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola 
- elever som läser vid fristående gymnasieskola 
Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid gymnasieskola i annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns sommargymnasium. 

Allmänt om sommargymnasiet
Sommargymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa dig att nå ett godkänt betyg. Gruppstorleken är vanligtvis mindre än i den ordinarie gymnasieskolan (9-19 elever). Vi träffas under fyra veckor på sommarlovet. Vi räknar med att du har en del förkunskaper i ämnet då du läst kursen tidigare. (För dig som byter program/skola gäller detta förstås inte.) 

När ges sommargymnasiet? 
Undervisning ges på Fyrisskolan varje vardag med start måndagen den 17/6 och avslutningsprov fredagen den 12/7. Ingen undervisning ges på midsommarafton den 21/6.

Närvaro

Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro krävs under alla fyra veckor för att få delta. Sommargymnasiet består i sommar av 19 lektioner á 80 minuter. Undervisningen bedrivs på förmiddagar mellan 9.00 – 10.20 respektive 10.40 – 12.00. (Fysik 1 mellan 8.10 - 10.20 alternativt 10.40 - 12.50.) Betyg meddelas din skola i mitten av augusti. Tänk på att kursprov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då.

Vem får söka sommargymnasiet? 
Berättigade att söka är:

• elever som har F i betyg (eller streck)
• elever som saknar en kurs pga av programbyte, skolbyte eller dylikt (i mån av plats)

Du kan inte söka till sommargymnasiet för
• att läsa kursen som stöd
• att höja ett betyg som är E eller högre
• att läsa en utökad studiekurs

Kan elever som gått ut åk 3 söka till sommargymnasiet?
Du kan som elev i åk 3 läsa vid sommargymnasiet under förutsättning att du beviljas förlängd studiegång under sommaren av din rektor. Om du har fått en gymnasieexamen så kan du inte läsa på sommargymnasiet.

Vilka kurser ges?
Sommarskolan räknar med att arrangera följande kurser så långt tilldelade medel räcker och under förutsättning att tillräckligt antal elever söker.

Biologi 1*

Engelska 5, 6, 7

Företagsekonomi 1

Fysik 1*, 2*

Geografi 1

Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a

Kemi 1*, 2*

Matematik 1a, 1b, 1c

Matematik 2a, 2b, 2c

Matematik 3b, 3c

Matematik 4

Naturkunskap 1a1*, 1a2*, 1b*, 2*

Psykologi 1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2

Spanska 1, 3

 

 

Svenska 1, 2, 3

Svenska som andra språk 1, 2, 3

 

 

*Kursen innehåller obligatoriska laborationer utöver lektionstiden. Tid och plats för dessa meddelas vid kursstart

Följande kurser har ofta för få sökande och riskerar att inte starta Engelska 7, Fysik 2, Geografi 1, Matematik 4, Naturkunskap 2, Religionskunskap 1, Svenska som andra språk 2, 3

Om du önskar en kurs som inte står med meddela din skola önskemålet. 

Litteratur

Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för sommargymnasiet. Öppna pdf-filen för att se vilken bok som gäller för den kurs du valt att läsa (kommer senare). Om du inte har rätt bok så kan du mot deposition låna en bok av oss på Fyrisskolan. Ta med 300 kr/per bok som du behöver låna.

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblanketten nedan. Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr per kurs. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%:s frånvaro. Sista anmälningsdag är torsdagen den 23/5 kl 15.00.

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med fredagen den 31 maj. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Upprop
Upprop sker måndagen den 17 juni i Fyrisskolans aula.
Upprop 1 sker 8:45 för tidiga passet (9.00 -10.20)
Upprop 2 sker 10:30 för sena passet (10.40 – 12.00)

Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på sommargymnasiet, uppropstid och lokal. Fyrisskolan skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kommer du till uppropet i Fyrisskolans aula måndag den 17 juni kl 8.45.

Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra skolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Elever i åk 3 som har begärt förlängd studiegång för att läsa på sommargymnasiet kan inte söka till Universitet och Högskola till hösten.

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Praktiskt om sommargymnasiet
Lägg märke till att sommarskolan inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommarskolan inte berättigar till studiebidrag.

Anmälningsblankett (PDF, 165 KB)

Litteraturlista (PDF, 12 KB) 

Sommargymnasiets kansli

Lena Johansson

Maila sommargymnasiet 


Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet)

mans.wikstad@skola.uppsala.se

Uppdaterad: