Sommargymnasium gymnasiekurser

blomma

Sommargymnasium 2022

Anmälan till sommargymnasiet
Du kan nu anmäla dig till sommargymnasiet. Du hittar anmälningsblankett längre ned på hemsidan eller på din hemskola. Du ska lämna in anmälan din hemskola och lämna 100 kr i pant per kurs som du vill läsa. (Se mer information längre ned.)

Allmänt om sommargymnasiet
Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. 

Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola 
- elever som läser vid fristående gymnasieskola 

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid gymnasieskola i annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns sommargymnasium. 

Sommargymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa dig att nå ett godkänt betyg. Gruppstorleken är vanligtvis mindre än i den ordinarie gymnasieskolan (7-17 elever). Vi träffas under fyra veckor på sommarlovet. Vi räknar med att du har en del förkunskaper i ämnet då du läst kursen tidigare. För dig som byter program/skola gäller detta förstås inte.

När ges sommargymnasiet? 
Utbildningsanordnare är Fyrisskolan. Undervisning sker varje vardag. Undervisningen startar onsdagen den 15/6 och avslutas onsdagen den 13/7. Ingen undervisning ges på midsommarafton den 24/6.

Närvaro
Det går inte att läsa delar av kurser på sommargymnasiet. Närvaro krävs under alla fyra veckor för att få delta. Sommargymnasiet består av 20 lektioner á 80 minuter. Undervisningen bedrivs på förmiddagar mellan 8.50 – 10.20 respektive 10.40 – 12.10. (Fysik 1 mellan 8.10 - 10.20 alternativt 10.40 - 12.50.) Betyg meddelas din skola i mitten av augusti. Tänk på att prov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då.

Vem får söka sommargymnasiet? 
Berättigade att söka är:
• elever som har F i betyg (eller streck)
• elever som saknar en kurs pga programbyte, skolbyte eller dylikt (i mån av plats)

Du kan inte söka till sommargymnasiet för
• att läsa kursen som stöd
• att höja ett betyg som är E eller högre
• att läsa en utökad studiekurs

Kan elever som gått ut åk 3 söka till sommargymnasiet?
Du kan som elev i åk 3 läsa vid sommargymnasiet under förutsättning att du beviljas förlängd studiegång under sommaren av din rektor. Om du har fått en gymnasieexamen så kan du inte läsa på sommargymnasiet.

Vilka kurser ges?
Sommarskolan räknar med att arrangera följande kurser så långt tilldelade medel räcker och under förutsättning att tillräckligt antal elever söker.

Biologi 1*
Engelska 5, 6, 7
Entreprenörskap**
Fysik 1*, 2*
Företagsekonomi 1, 2
Geografi 1
Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a
Kemi 1*, 2*
Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Matematik 3b, 3c
Matematik 4, 5
Naturkunskap 1a1*, 1a2*, 1b*, 2
Psykologi 1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b, 2
Spanska 1, 3
Svenska 1, 2, 3
Svenska som andra språk 1, 2, 3

*Kursen innehåller obligatoriska laborationer utöver lektionstiden. Laborationer sker på plats på Fyrisskolan. Tid och plats för dessa meddelas vid kursstart 

**Kursen är öppen för alla att söka till. Du behöver inta ha läst kursen tidigare för att läsa den på sommargymnasiet. Saknas det en kurs i din studieplan kan förutsatt att din skola tillåter det denna kurs ersätta den.

Avrådan
Vi tar inte emot ansökningar med kombinationen Ma1a,b,c med Ma 2a,b,c eller Ma2a,b,c med Ma3b,c  eller En 5 med En 6. Det har visat sig att elever inte klarar fortsättningskursen då man inte har kunskaper från kursen innan. Risken är att eleven får F i båda kurserna om de försöker sig på båda ämnena i dessa kombinationer. Vi råder därför elever att söka den enklare kursen av de två i kombination med ett annat ämne. Vi avråder dessutom elever från att söka Fy 1 eller 2 med Ke 1 eller 2 då kurserna innehåller många laborationer och är mycket tunga att läsa.

Litteratur
Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för sommargymnasiet. Öppna pdf-filen för att se vilken bok som gäller för den kurs du valt att läsa (kommer senare). Om du inte har rätt bok så kan du mot deposition låna en bok av oss på Fyrisskolan. Du lägger 300 kr/per bok i deposition. Du ska lägga depositionen första dagen antingen kontant eller via swish. 

Dator och miniräknare
Sommargymnasiet håller inte med datorer eller miniräknare. Se till att du har med dig en fungerande dator och miniräknare under sommaren. Ta reda på vem du ska kontakta på din skola om din dator går sönder. Sommargymnasiet kan inte ge support på datorer. 

Hur anmäler du dig? (se även text på toppen av sidan)
Fyll i anmälningsblanketten digitalt. Maila ifylld blankett till din ordinarie skola. Lägg 100 kronor i pant för varje kurs du läser. Din skola anger hur du ska betala. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 % av lektionstillfällena. Sista anmälningsdag är kl 15.00 onsdagen den 25/5. 

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med onsdagen den 2:a juni till och med onsdagen den 8:e juni kl 15.00. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats. Vi tar inte emot någon efteranmälan efter den 8/6.

Corona
Under sommargymnasiet råder särskilda Coronaregler. Det är mycket viktigt att du tar del av dessa och att du följer dem. Se bifogad pdf-fil. Om du inte följer Coronareglerna riskerar du att skrivas ut ur sommargymnasiet.

Första dagen
Du har undervisning första dagen men ska komma en kvart tidigare för upprop.

Första samling sker 8:35 för tidiga passet (8.50 -10.20)

Andra samling sker 10:25 för sena passet (10.40 – 12.10) 

Hur vet jag om jag kommit in?
Din skola informerar dig om du har blivit antagen och vilken uppropstid du har. Ring din hemskola om du inte har fått information om sommargymnasiets start. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kom till sommargymnasiet 8.30 på uppropsdagen.

Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra gymnasieskolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Elever i åk 3 som har begärt förlängd studiegång för att läsa på sommargymnasiet kan inte söka till Universitet och Högskola till hösten.

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Praktiskt om sommargymnasiet
Lägg märke till att sommarskolan inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommarskolan inte berättigar till studiebidrag.


Anmälningsblankett Sommargymnasiet 2022
LITTERATURLISTA 2022 
Elevförsäkran 2022

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: