Sommargymnasium åk 9-ämnen

Sommargymnasium för elever på Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan

sommarlandskap

Undervisning i grundskolans ämnen, åk 9, för gymnasieelever 

Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för elever som går på gymnasiet. Behöriga att söka är gymnasieelever som är inskrivna på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. Elever som går på grundskolan kan inte läsa vid sommargymnasiet utan är hänvisade till grundskolans lovskolor.

Allmänt om sommargymnasiet för elever på introduktionsprogram
Sommargymnasiet är en intensivutbildning som syftar till att hjälpa Dig att läsa in ämnen från grundskolan som du har underkänt i eller ännu inte fått betyg i. Du kan läsa en, maximalt två, ämnen på sommargymnasiet. Du ska ha kunskaper i svenska och ämnet som gör det möjligt för dig att läsa in ämnet under de tre veckor som sommargymnasiet pågår. Undervisande lärare avgör om du är behörig att söka.

Vem får söka?
Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Hur är undervisningen?
Gruppstorleken på sommargymnasiet är mindre än vanligt (9-19 elever). Sommargymnasiets åk 9 kurser för elever på introduktionsprogrammen pågår under tre veckor och består av 15 lektionstillfällen. Närvaro är obligatorisk under hela sommaren. Tänk på att kursprov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då. Betyg meddelas din skola och gymnasieintaget i förekommande fall. 

När ges sommargymnasiets åk 9 kurser?
Undervisning ges varje vardag på förmiddagarna från och med torsdagen den 11/6 till och med torsdagen den 2/7. Ingen undervisning på midsommarafton (19/6). Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro under alla femton lektionstillfällen krävs för att få delta. Undervisningspassen är antingen mellan 8.50 - 10.40 eller 11.00 – 12.50 (inkl. 10 minuters rast). Om du absolut inte kan närvara det ena av passen ska du ange detta i ansökan.

Vilka ämnen ges?

Kursen startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker. År 2020 planeras följande ämnen:

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Kemi

Matematik

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska s andra språk

 

Vilka böcker ska jag använda?
Fyrisskolan kommer att låna ut de böcker du behöver under sommargymnasiet. 

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblanketten nedan. Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr per kurs. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%:s frånvaro. Sista anmälningsdag är torsdagen den 19/5 kl 15.00.

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med fredagen den 27 maj till onsdagen den 3 juni. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Upprop
Upprop sker torsdagen den 11 juni i Fyrisskolans aula.
Upprop 1 sker 8:30 för tidiga passet (8.50 - 10.40)
Upprop 2 sker 10:50 för sena passet (11.00 – 12.50)

Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på sommargymnasiet, uppropstid och lokal. Fyrisskolan skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kommer du till uppropet i Fyrisskolans aula torsdag den 11 juni kl 8.30.

Omdömesblankett
Nedan på hemsidan finns det en omdömesblankett. Denna ska fyllas i av din lärare för att sommargymnasiets lärare ska kunna individualisera undervisningen. Det är viktigt att särskilda behov anges i blanketten, t ex dyslexi. Markera också i omdömesblanketten om du kan uppnå gymnasiebehörighet genom att få godkänt på de kurser du har sökt hos oss. Skolan kan skicka blanketten via fax eller e-post.

Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra skolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Antagning till gymnasiet
Du som har blivit gymnasiebehörig genom sommargymnasiet deltar i reservantagningen. Du kommer då att tas in på sökt utbildning om ledig plats finns. 

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg på sommargymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din ordinarie studie- och yrkesvägledare på det gymnasium du vanligtvis läser vid.

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på sommargymnasiet?
Lägg märke till att sommargymnasiet inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommargymnasiet inte berättigar till studiebidrag.

Anmälningsblankett (PDF, 163 KB)

Omdömesblankett (PDF, 70 KB)

Sommargymnasiets kansli

Lena Johansson

Maila sommargymnasiet 


Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet)

mans.wikstad@skola.uppsala.se

Uppdaterad: