Sommargymnasium åk 9-ämnen

Sommargymnasium för elever på Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan

sommarlandskap

Undervisning i grundskolans ämnen, åk 9, för gymnasieelever 

Anmälan till sommargymnasiet
Du kan nu anmäla dig till sommargymnasiet. Du hittar anmälningsblankett längre ned på hemsidan eller på din hemskola. Du ska lämna in anmälan din hemskola och lämna 100 kr i pant per kurs som du vill läsa. (Se mer information längre ned).

Allmänt om sommargymnasiet för elever på introduktionsprogram
Sommargymnasiet är en intensivutbildning som syftar till att hjälpa Dig att läsa in ämnen från grundskolan som du har underkänt i eller ännu inte fått betyg i. Du kan läsa en, maximalt två, ämnen på sommargymnasiet. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Vem får söka?
Behöriga att söka är gymnasieelever som är inskrivna på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. Elever som går på grundskolan kan inte läsa vid sommargymnasiet utan är hänvisade till grundskolans lovskolor. Du ska ha kunskaper i svenska och ämnet som gör det möjligt för dig att läsa in ämnet under de tre veckor som sommargymnasiet pågår. Undervisande lärare avgör om du är behörig att söka.

Hur är undervisningen?
Gruppstorleken på sommargymnasiet är mindre än vanligt (7 -17 elever). Sommargymnasiets åk 9 kurser för elever på introduktionsprogrammen pågår under tre veckor och består av 14 lektionstillfällen. Närvaro är obligatorisk under hela sommaren. Tänk på att kursprov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då. Betyg meddelas din skola och gymnasieintaget i förekommande fall. 

När ges sommargymnasiets åk 9 kurser?
Undervisning ges varje vardag på förmiddagarna från och med onsdagen den 15/6 till och med onsdagen den 6/7. Ingen undervisning på midsommarafton (24/6). Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro under alla femton lektionstillfällen krävs för att få delta. Undervisningspassen är antingen mellan 8.50 - 10.40 eller 11.00 – 12.50 (inkl. 10 minuters rast). Om du absolut inte kan närvara det ena av passen ska du ange detta i ansökan.

Vilka ämnen ges?
Kursen startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker. År 2022 planeras följande ämnen:

Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska s andra språk

Vilka böcker ska jag använda?
Fyrisskolan kommer att låna ut de böcker du behöver under sommargymnasiet. 

Hur anmäler jag mig? (se även text på toppen av sidan)
Fyll i anmälningsblanketten digitalt. Maila ifylld blankett till din ordinarie skola. Lägg 100 kronor i pant för varje kurs du läser. Din skola anger hur du ska betala. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 % av lektionstillfällena. Sista anmälningsdag är kl 15.00 tisdagen den 26/5.

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med torsdagen den 2 juni till onsdagen den 8 juni kl 15.00. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Corona
Under sommargymnasiet råder särskilda Coronaregler. Det är mycket viktigt att du tar del av dessa och att du följer dem. Se bifogad pdf-fil. Om du inte följer Coronareglerna riskerar du att skrivas ut ur sommargymnasiet.

Första dagen
Du har undervisning första dagen men ska komma en kvart tidigare för upprop.
Första samling sker 8:35 för tidiga passet (8.50 -10.40)
Andra samling sker 10:45 för sena passet (11.00 – 12.50) 

Hur vet jag om jag kommit in?
Din skola informerar dig om du har blivit antagen och vilken uppropstid du har. Ring din hemskola om du inte har fått information om sommargymnasiets start. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kom till sommargymnasiet 8.30 på uppropsdagen.

Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra skolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Antagning till gymnasiet
Du som har blivit gymnasiebehörig genom sommargymnasiet deltar i reservantagningen. Vi skickar in dina nya betyg till antagningen efter kursens slut. Du kommer då att tas in på sökt utbildning om ledig plats finns. 

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg på sommargymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din ordinarie studie- och yrkesvägledare på det gymnasium du vanligtvis läser vid.

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på sommargymnasiet?
Lägg märke till att sommargymnasiet inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommargymnasiet inte berättigar till studiebidrag.

Anmälningsblankett Sommargymnasiet 2022 
Elevförsäkran 2022
Omdömesblankett Sommargymnasiet IM 2022 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: