Sommargymnasium åk 9-ämnen

Sommargymnasium för elever på Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan

sommarlandskap

Undervisning i grundskolans ämnen, åk 9, för gymnasieelever 

Under förutsättning att medel tillställs och att beslut så fattas så gäller följande:

Allmänt om sommargymnasiet
Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för elever som går på gymnasiet. Behöriga att söka är gymnasieelever som är inskrivna på en gymnasieskola i Uppsala kommun. (Elever som går på grundskolan kan inte läsa vid sommargymnasiet utan är hänvisade till grundskolans sommarskola).

Allmänt om sommargymnasiet för elever på introduktionsprogram
Sommargymnasiet är en intensivutbildning som syftar till att hjälpa Dig att läsa in ämnen från grundskolan som du har underkänt i eller ännu inte fått betyg i. Du kan läsa en, maximalt två, ämnen på sommargymnasiet. Du ska ha kunskaper i svenska och ämnet som gör det möjligt för dig att läsa in ämnet under de tre veckor som sommargymnasiet går. 

Vem får söka?
Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Hur är undervisningen?
Gruppstorleken på sommargymnasiet är mindre än vanligt (9-19 elever). Vi träffas under tre veckor på sommarlovet. Sommargymnasiet för elever på introduktionsprogrammen består av 15 lektionstillfällen. Närvaro är obligatorisk. Betyg meddelas din skola och gymnasieintaget i förekommande fall. 

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på sommargymnasiet?
Lägg märke till att sommargymnasiet inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommargymnasiet inte berättigar till studiebidrag.

Vilka böcker ska jag använda?
Fyrisskolan kommer att låna ut de böcker du behöver under sommargymnasiet. 

När ges sommargymnasiet?
Undervisning ges varje vardag på förmiddagarna från och med måndagen den 17/6 till och med måndagen den 8/7. Ingen undervisning på midsommarafton (21/6). Obs! Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro under alla femton lektionstillfällen krävs för att få delta. Undervisningspassen är antingen mellan 8.50 - 10.30 eller 11.00 – ca 12.50 (inkl 10 minuters rast). Om du absolut inte kan närvara den ena av tiderna ska du ange detta i ansökan.

Vilka ämnen ges?

Kursen startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker. År 2019 planeras följande ämnen:

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Kemi

Matematik

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska s andra språk

 

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblankett nedan. Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr per kurs. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%-s frånvaro. Sista anmälningsdag är torsdagen den 23 maj kl 15.00. 

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med torsdagen den 31 maj. Du bereds då möjlighet att gå på sommargymnasiet i mån av plats.

Omdömesblankett
Nedan på hemsidan finns det en omdömesblankett. Denna ska fyllas i av din lärare för att kunna individualisera undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att särskilda behov anges i blanketten, t ex dyslexi. Skolan kan skicka blanketten via fax eller e-post.

Alla som är behöriga och har anmält sig i tid får plats
I princip blir alla som sökt i tid och som är behöriga att söka antagna till sommargymnasiet. (Kursen startar sedan under förutsättning att vi lyckas ordna lärare och att det är tillräckligt antal sökande). Din ordinarie skola meddelar dig att du har blivit antagen. Om du inte har fått antagningsbesked men har lämnat in din ansökan i tid så kom till uppropet så reder vi ut det. Uppropet sker den första undervisningsdagen dvs. måndagen den 17 juni kl 8.30 i Fyrisskolan aula. Om du inte har fått kallelse men har sökt så kom till uppropet.

Hur får du ditt nya betyg?
Din ordinarie skola får betygsresultatet av oss. De för sedan in ditt nya betyg i skolans betygskatalog. Om du vill ha ditt betyg utskrivet så begär du det av din ordinarie skola. Vi för också över ditt nya betyg till gymnasieantagningen samma dag som sommargymnasiet slutar.

Antagning till gymnasiet
Du som har blivit gymnasiebehörig genom sommargymnasiet deltar i reservantagningen. Du kommer då att tas in på sökt utbildning om ledig plats finns. 

Till sist
Du kan inte överklaga betyg på sommargymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din ordinarie studie- och yrkesvägledare på det gymnasium du vanligtvis läser vid.

För mer information, kontakta sommargymnasiets expedition via e-post: sommargymnasiet@uppsala.se 

Anmälning (PDF, 183 KB) (PDF, 279 KB)

Omdöme (PDF, 13 KB)

Kansli 018 7279710
Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet) nås per mail enligt ovan

 

Sommargymnasiets kansli

Lena Johansson

Maila sommargymnasiet 


Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet)

mans.wikstad@skola.uppsala.se

Uppdaterad: