Sommargymnasium SVAS för SPRINT-elever

Sommargymnasium för SPRINT-elever, stödundervisning i svenska som andraspråk

Målet för Sommargymnasium Svas för SPRINT-elever är att utveckla elevernas kunskaper i svenska som andraspråk med ”stödundervisning” för att öka genomströmningen, dvs snabbare uppnå gymnasiebehörighet. Inga betyg ges. Alla elever som går på SPRINT kan söka till sommarskolan. 

Vi erbjuder SPRINT-elever 4 steg och alfagruppen att välja mellan. Undervisande lärare markerar på vilket steg eleven befinner sig i ansökningsblanketten. Vi kommer att bilda grupper utifrån elevernas stegnivå så långt som det är möjligt. Vi erbjuder alla fyra stegen och hoppas att det är tillräckligt många som söker till de olika stegen. Om det är få som söker t.ex. steg 4, får de läsa med steg 3.

Om elevens skola bedömer att vissa elever kan få betyg i SVA kan dessa elever söka via Fyrisskolans hemsida

https://fyrisskolan.uppsala.se/Program_och_utbildning/lordags--och-sommargymnasium/sommargymnasium-gymnasieelever/

ANSÖKAN

Ansökningsdatum 8 maj.

Ansökningsblanketten finns hos de skolor som har SPRINT-elever och lämnas i skolans expedition senast 8 maj.

 

VILKA ÄMNEN ERBJUDS?

Svenska som andraspråk

 

NÄR?

Måndag 11 juni – fredag 29 juni, 2 timmar svenska som andraspråk per dag

Kl. 10:00 – 12:00

 

PLATS

Fyrisskolan

 

BUSSKORT och MAT

Eleven står själv för ev. kostnader. 

 

 

 

25 april 2018