Lovskolor SVAS för SPRINT-elever

Lovskolor för SPRINT-elever, stödundervisning i svenska som andraspråk

PÅSKLOVSSKOLAN INSTÄLLD
Påsklovsskolan SPRINT (Svas) är tyvärr inställd i år (2020) pga den Coronaviruspandemi som för närvarande råder i Sverige.

 

LOVSKOLAN SPRINT 2019

Målet för lovskolorna för SPRINT-elever är att utveckla elevernas kunskaper i svenska som andraspråk för att öka genomströmningen, dvs snabbare uppnå gymnasiebehörighet. Inga betyg ges.

Vi erbjuder sprintelever 4 steg och alfagruppen att välja mellan. Undervisande lärare markerar på vilket steg eleven befinner sig i ansökningsblanketten. Vi kommer att bilda grupper utifrån elevernas stegnivå så långt som det är möjligt. Vi hoppas att det är tillräckligt många som söker till de olika stegen. Om det är få som söker t.ex. steg 4, får de läsa med steg 3. Undervisande lärare kommer att veta på vilken nivå eleven befinner sig. 

NÄR?

  • Sportlov måndag18 februari – fredag 22 februari, 2 timmar SVA per dag
  • Påsklov måndag 15 april – torsdag 18 april, 2 timmar SVA per dag
  • Sommarskolan måndag 10 juni – fredag 28 juni 2 timmar SVA per dag

Eleverna får tider och grupplistor för sportlov i slutet av januari, för påsklov i slutet av mars och för sommarskolan i slutet av maj och då har skolan möjlighet att lägga till eller ta bort elever från listorna och maila den reviderade Excelfilen. 

ANSÖKAN

Ansökningsdatum 20 december 2018

Ansökningsblanketten finns hos de skolor som har SPRINT-elever och lämnas i skolans expedition senast 20 december 2018

 PLATS

Fyrisskolan

 BUSSKORT och MAT

Eleven står själv för ev. kostnader. 

 Uppdaterad: 13 november 2018

Kontaktuppgifter

Süleyman Anter

Samordnare för lovskolan SPRINT

Mobil: 072-5985602

E-post: suleyman.anter@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: