Lovskolor SVAS för SPRINT-elever

Lovskolor för SPRINT-elever, stödundervisning i svenska som andraspråk

Uppsala kommun anordnar stödundervisning i svenska som andraspråk för SPRINT-elever under sportlov, påsklov, sommarlov, och höstlov.

Målet för denna lovskola är att utveckla elevernas kunskaper i svenska som andra språk. Stödundervisningen ges för att du ska få träna och utveckla din svenska. Inga betyg ges.

Stödundervisning i svenska som andraspråk på sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov
Stödundervisning i svenska ges på alla lov utom jullov. Det går bra att läsa SVAS på alla lov om du vill det. Du anger på din ansökan vilka lov du vill delta i undervisningen. Läraren bedömer vilka förkunskaper du har i svenska. Du läser med andra elever som har liknande förkunskaper. Du lämnar in en ansökan för sport- och påsklov och separata ansökningar för sommarlov respektive höstlov.

När och var ges stödundervisningen? 
Undervisning ges på Fyrisskolan. Du måste närvara samtliga dagar då lovskolan pågår.

  Sportlov 2022 Påsklov 2022 Sommarlov 2022 Höstlov 2022
Startdatum 21/2 11/4 13/6 31/10
Slutdatum 24/2 14/4 1/7 3/11
Antal dagar 5 4 14 4
Sista anmälningsdag 10/12 2021 10/12 2021 13/5 2022 30/9 2022
Kursen ger betyg Nej Nej Nej Nej

Innehåll

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk

Undervisningstid

Preliminärt

10.00 -12.00

13.00 -15.00

10.00 -12.00

13.00 -15.00

10.00 -12.00

13.00 -15.00

10.00 -12.00

13.00 -15.00

SVAS för SPRINT-elever på sport- och påsklov
Vi träffas fem dagar på sport- och fyra dagar på påsklovet. Du väljer om du läser båda eller ett av loven. Du läser två timmar per dag.

SVAS för SPRINT-elever på sommarlov
Vi träffas fjorton dagar på sommarlovet. Du läser två timmar per dag. Du kan kombinera din svenskundervisning med simskolan. Det går bra att bara läsa svenska.

Simundervisning för SPRINT-elever på sommarlovet
Simundervisningen pågår under nio dagar och börjar en vecka efter sommarlovskolans start. Det går bra att kombinera simundervisningen med svenskundervisning. Det är också möjligt att endast gå på simskolan. Du kan inte söka till simskolan om du har betyg i Idrott och Hälsa. Simundervisningen arrangeras i samarbete med Upsala Simsällskap. Om du har frågor kring simundervisningen så kontakta Upsala Simsällskap.

SVAS för SPRINT-elever på höstlov
Vi träffas fyra dagar på höstlovet. Du läser två timmar per dag. Se datum ovan.

Får eleven mat, bussbiljetter och studiebidrag på lovskolan?
Lovskolan anordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Lovskolan berättigar inte till studiebidrag. De elever som deltar i båda SVAS-undervisning och simundervisningen under sommarlovet erbjuds en enklare form av lunch bestående av smörgås, frukt och dricka.

Hur anmäler man sig?
Du lämnar ifylld ansökan för respektive lovskola du vill delta i till expeditionen på sin hemskola. (Ansökningsblanketter läggs ut två månader före lovskolans start.)

Uppdaterad: