Lovskolor SVAS för SPRINT-elever

Lovskolor för SPRINT-elever, stödundervisning i svenska som andraspråk

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

LOVSKOLA SPRINT 2021

Elevanmälan 

Erbjudande till SPRINT elever och information till 

Gode män/kontaktpersoner 

Sport- och påsklov 2021

MÅLET FÖR LOVSKOLA SPRINT

Målet för lovskolorna för SPRINT-elever är att utveckla elevernas kunskaper i svenska som andraspråk med ”stödundervisning” för att öka genomströmningen, dvs snabbare uppnå gymnasiebehörighet. Inga betyg ges. 

UPPLÄGG

Undervisningen kommer att ske i grupper om cirka 20 elever.

VILKA ÄMNEN ERBJUDS?

Svenska som andraspråk

PLATS

Det blir traditionell undervisning i Fyrisskolan lokaler om inget annat beslutas.

BUSSKORT och MAT

Eleven står själv för ev. kostnader. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG

14 dec 2020

ANMÄLNINGSBLANKETT

Här hittar du anmälningsblankett (PDF, 153 KB)

  (PDF, 153 KB)

 

Uppdaterad: