Lördagsgymnasiet gymnasiekurser

Erbjudande till dig som går på gymnasiet och behöver läsa om en kurs för att få ett godkänt betyg på kursen. 


Allmänt om lördagsgymnasiet
Lördagsgymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa Dig att nå någon form av godkänt betyg i en kurs du saknar betyg i. Lördagsgymnasiet ges vid två tillfällen under läsåret; hösttermin respektive vårtermin. Undervisningen omfattar ca 12 lektionstillfällen á 90 minuter. Lektionerna ges på lördagsförmiddagar mellan 9.00 – 10.30 respektive 11.00 – 12.30. Läser du en kurs så läser du vid ett av de två passen. Detaljerat schema kommer längre fram.

Vi räknar med att Du har en del förkunskaper i ämnet då Du tidigare har läst kursen. Närvaro är obligatorisk. Du kan läsa som mest två kurser. Då lördagsgymnasiet inte omfattas av statsbidrag bekostar friskolor deltagande för friskoleelever med 2500 kr/elev. Friskolan avgör om en friskoleelev kan delta eller ej.

När ges lördagsgymnasiet?

  Lördagsgymnasiet ht 2022 Lördagsgymnasiet vt 2022
Startdatum 17/9 2022 22/1 2022
Avslutning 17/12 2022 23/4 2022
Antal tillfällen 12 12
Ingen undervisning 5/11 2021 (Höstlov) 26/2 (Sportlov)
16/4 (Påsklov)
Sista anmälningsdag 9/11 2022

14/1 2022

Kursen ger betyg Ja Ja
Kurser som ges

Engelska åk 9, 5, 6
Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Naturkunskap 1b, 1a1, 1a2

 

 

Engelska 5, 6
Historia 1a1, 1b
Kemi 1
Matematik 1a, 1b, 1c
Matematik 2a, 2b, 2c
Matematik 3b/c
Naturkunskap 1a1, 1b
Samhällskunskap 1a1, 1b
Svenska som andra språk 1, 2

Obs! Kurserna startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker.

Litteratur
Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för lördagsgymnasiet. Om Du inte har rätt bok så kan du mot pant á 300 kr låna rätt kursbok av lovskolan vid kursstart. Öppna litteraturlistan för att se vilken bok som gäller för den kurs du har valt att läsa.
LITTERATURLISTA 2022 (PDF, 57 KB)

Vem får söka till lördagsgymnasiet?
Berättigade att söka är:

  • elever som har F-betyg eller har "streck", 
  • elever som saknar en kurs pga av programbyte, skolbyte eller dylikt,
  • elever som saknar poäng för fullständigt slutbetyg av annan anledning.

Du kan inte söka till lördagsgymnasiet för 

  • att läsa kursen som stöd
  • att höja ett E, D, C eller B-betyg 
  • att läsa en kurs du samtidigt läser på din hemskola
  • att få en utökad studieplan med mindre än att det godkänns av lovskolans rektor.

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut blanketten Anmälan lördagsgymnasiet 2022 och fyll i alla uppgifter, lämna sedan blanketten till din hemskola där du även erlägger depositionen. Din hemskola skickar anmälan till lovskolans e-post: <sommargymnasiet@uppsala.se> senast sista anmälningsdatum. (Se datum i tabell ovan.)

Fyriselever
(Fyriselever ska maila sin ansökan till Fyrisskolan <fyrisskolan@uppsala.se> Kom ihåg att du i samband med anmälan swishar du avgiften 100kr/kurs till 1236246870. Denna information gäller för elever på Fyrisskolan).

Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på lördagsgymnasiet, starttid och lokal. Lördagsgymnasiet skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig men inte fått besked av din skola så kom till lördagsgymnasiet på startdagen kl 8.45. (Se datum i tabell ovan.)

Hur får du ditt nya betyg?
Om du går på en kommunal skola så för lördagsgymnasiet in ditt nya betyg i skolans betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din ordinarie gymnasieskola. Om du går på friskola så skickar lördagsgymnasiet ett underlag som din friskola för in i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din ordinarie gymnasieskola.

Måste jag läsa hela kursen på lördagsgymnasiet?
Du kan inte ta med dig tidigare resultat på kursen och få dem tillgodoräknade. Du läser hela kursen hos oss i högt tempo med mycket läxor.

Vad händer om jag inte får godkänt på kursen?
Du kan inte överklaga betyg på lördagsgymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte hjälpa dig inom lördagsgymnasiets ram. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Coronaregler kan leda till att du får avbryta dina studier hos oss
Lägg märke till att lördagsgymnasiet tillämpar särskilda Coronaregler. Du finner dem i filen här inunder. Ett brott mot lördagsgymnasiets kan leda till att du inte får delta på lördagsgymnasiets kurser.

Elevbrev lördagsgymnasiet (PDF, 122 KB)

Praktiskt om lördagsgymnasiet
Lägg märke till att lördagsgymnasiet inte serverar skollunch och att det inte anordnas skolskjuts dvs transport till och från Fyrisskolan på lördagarna.

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: