Lördagsgymnasiet gymnasiekurser

Lördagsgymnasiet 2021 gymnasiekurser

Elever som läser vid gymnasieskola i Uppsala kommun (kommunal eller fristående skola) har möjlighet att söka till lördagsgymnasiet. 

___________________________________________

Anmälan till lördagsgymnasiet år 2021

OBS! Så här gör vi inför lördagsgymnasiet 2021!

Skriv ut blanketten (Anmälningsblankett lördagsgymnasiet 2021 (PDF, 232 KB)) och fyll i alla uppgifter, lämna sedan blanketten till din hemskola där du även erlägger depositionen. Din hemskola skickar anmälan till lovskolans e-post: sommargymnasiet@uppsala.se

(Anmälan för elever på FyrisskolanDet går bra och maila din ansökan till Fyrisskolan <fyrisskolan@uppsala.se> och kom ihåg att i samband med det så swishar du avgiften 100kr/kurs till 1236246870. OBS! Endast för elever på Fyrisskolan).

___________________________________________

Då lördagsgymnasiet inte omfattas av statsbidrag bekostar friskolor deltagande för friskoleelever med 2500 kr/elev. Friskolan avgör om en elev kan delta eller ej.

Allmänt om lördagsgymnasiet
Lördagsgymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa Dig att nå någon form av godkänt betyg. Vi träffas vid 12 tillfällen under vårterminen. Vi räknar med att Du har en del förkunskaper i ämnet då Du tidigare har läst kursen. (För Dig som byter program gäller detta förstås inte). Lördagsgymnasiet består av 12 lektioner á 90 minuter. Närvaro är obligatorisk. Du får anmäla dig till tre kurser men kan bara läsa två kurser.

När ges lördagsgymnasiet?
Lördagsgymnasiet pågår under perioden 30 januari – 8 maj 2021 (Ingen undervisning den 27/2, den 3/4 eller den 1/5). Lektionerna ges på lördagsförmiddagar mellan 9.00 – 10.30 respektive 11.00 – 12.30. OBS! Nya tider! Läser du en kurs så läser du vid en av de två passen. (Detaljerat schema kommer längre fram).

Vilka kurser ges? 

 • Engelska 5, 6
 • Historia 1a1, 1b
 • Kemi 1
 • Matematik 1a, 1b, 1c
 • Matematik 2a, 2b, 2c
 • Matematik 3b/c
 • Naturkunskap 1a1, 1b
 • Samhällskunskap 1a1, 1b
 • Svenska som andra språk 1, 2

Obs! Kurserna startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker.

Litteratur
Du skall från din egen gymnasieskola låna lärobok för lördagsgymnasiet. Om Du inte har rätt bok så gör upp med din lärare om den bok Du har går bra. Öppna litteraturlistan för att se vilken bok som gäller för den kurs du har valt att läsa.

LITTERATURLISTA 2021 lördagsgymnasiet.pdf (PDF, 12 KB)

Vem får söka lördagsgymnasiet?
Berättigade att söka är:

 • elever som har F-betyg eller har "streck", 
 • elever som saknar en kurs pga av programbyte, skolbyte eller dylikt,
 • elever som saknar poäng för fullständigt slutbetyg av annan anledning.

Du kan inte söka till lördagsgymnasiet för 

 • att läsa kursen som stöd
 • att höja ett E, D, C eller B-betyg 
 • att läsa en utökad studiekurs om du samtidigt läser kursen på din ordinarie gymnasieskola

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblanketten (PDF, 231 KB) (PDF, 231 KB) (PDF, 231 KB). Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%-s frånvaro. Sista anmälningsdag är fredagen den 22 januari kl 15.00 2021.

Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på lördagsgymnasiet, uppropstid och lokal. Fyrisskolan skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig och inte har fått någon kallelse så kommer du till uppropet lördagen den 30 januari kl 8.45.

Hur får du ditt nya betyg?
Lördagsgymnasiet för in ditt nya betyg i skolans betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din ordinarie gymnasieskola.

Måste jag läsa hela kursen på lördagsgymnasiet?
Du kan inte ta med dig tidigare resultat på kursen och få dem tillgodoräknade. Du läser hela kursen hos oss i högt tempo med mycket läxor.

Vad händer om jag inte får godkänt på kursen?
Du kan inte överklaga betyg på lördagsgymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte hjälpa dig inom lördagsgymnasiets ram. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Upprop
Upprop sker i aulan den 30/1 kl 8:45 samt 10:45 beroende på vilken/vilka kurser du läser. Efter respektive upprop börjar undervisningen. Kontakta din skola för mer information.  

Coronaregler under lördagsgymnasiet
Lägg märke till att lördagsgymnasiet tillämpar särskilda Coronaregler. Du finner dem i filen hör inunder. Ett brott mot lördagsgymnasiet Coronaregler kan leda till att du får avbryta dina studier hos oss.

Elevbrev lördagsgymnasiet.pdf (PDF, 122 KB)

Praktiskt om lördagsgymnasiet
Lägg märke till att lördagsgymnasiet inte serverar skollunch och att det inte anordnas skolskjuts dvs transport till och från Fyrisskolan på lördagarna.

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: