Lördagsgymnasiet åk 9 Engelska

För elever som läser på gymnasiet men som inte har godkänt i engelska åk 9

Elever som läser med dispens vid gymnasieskola i Uppsala kommun (kommunal eller fristående skola) på grund av underkänt betyg i åk 9 engelska har möjlighet att söka till lördagsgymnasiet Engelska åk 9. 

Då lördagsgymnasiet inte omfattas av statsbidrag bekostar friskolor deltagande för friskoleelever med 2500 kr/elev. Friskolan avgör om en elev kan delta eller ej.

Allmänt om lördagsgymnasiet
Lördagsgymnasiet är en intensivkurs som syftar till att hjälpa Dig att nå någon form av godkänt betyg. Vi träffas vid 12 tillfällen under vårterminen. Vi räknar med att Du har förkunskaper i engelska åk 9 då Du tidigare har läst ämnet. Lördagsgymnasiet består av 12 lektioner á 90 minuter. Närvaro är obligatorisk. Du går bra att samtidigt läsa en annan gymnasiekurs på lördagsgymnasiet. Anmäl i så fall båda den kursen på samma anmälningsblankett som du anmäler Engelska åk 9 på.

När ges lördagsgymnasiet?
Lördagsgymnasiet pågår under perioden 26 januari – 27 april 2019 (Ingen undervisning den 23/2 eller den 20/4). Lektionerna ges på lördagsförmiddagar mellan 8.30 – 10.00 respektive 10.30 – 12.00. Läser du en kurs så läser du vid en av de två passen. (Detaljerat schema kommer längre fram).

Obs! Engelska åk 9 startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker.

Litteratur
Lördagsgymnasiet tillhandahåller nödvändigt undervisningsmaterial.

Vem kan söka till åk 9 engelska på lördagsgymnasiet?
Berättigad att söka är:

  • elever som har F eller som helt saknar betyg i engelska åk 9 och som läser vid en gymnasieskola i Uppsala kommun med dispens. Eleven ska ha förkunskaper på åk-9 nivå och ha en rimlig möjlighet att klara ett godkänt betyg på 12 undervisningstillfällen.

Hur anmäler jag mig?
Skriv ut anmälningsblanketten (PDF, 273 KB). Lämna in ifylld blankett till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursen med högst 20%-s frånvaro. Sista anmälningsdag är torsdagen den 17 januari kl 15.00  2018.

Hur vet jag om jag kommit in?
Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen på lördagsgymnasiet, uppropstid och lokal. Fyrisskolan skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig och inte har fått någon kallelse så kommer du till uppropet lördagen den 26 januari kl 8.15.

Hur får du ditt nya betyg?
Lördagsgymnasiet meddelar din skola ditt betygsunderlag. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din ordinarie gymnasieskola.

Måste jag läsa hela kursen på lördagsgymnasiet?
Du kan inte ta med dig tidigare resultat i ämnet och få dem tillgodoräknade. Du läser hela kursen hos oss i högt tempo och med mycket läxor.

Vad händer om jag inte får godkänt på kursen?
Du kan inte överklaga betyg på lördagsgymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte hjälpa dig inom lördagsgymnasiets ram. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare på din ordinarie skola för råd.

Upprop
Upprop sker i aulan den 26/1 kl 8:15 samt 10:15 beroende på vilken/vilka kurser du läser. Efter respektive upprop börjar undervisningen. Kontakta din skola för mer information. 

Praktiskt om lördagsgymnasiet
Lägg märke till att lördagsgymnasiet inte serverar skollunch och att det inte anordnas skolskjuts dvs transport till och från Fyrisskolan på lördagarna.

För mer information kontakta per mail:
Samordnare, Måns Wikstad

Lena Johansson

Skoladministratör personal
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: