Lathund för registrering för kommunala skolor

 

Utdrag ur Lokala handboken för Gymnasiet, Komvux och SFI

Rutiner för registrering i Extens till sommargymnasiet/lördagsgymnasiet

OBS! Formellt är en betygsättning efter sommargymnasiet/lördagsgymnasiet att betrakta som en prövning. Detta skall därför speciellt markeras i Extens och framgå av betygskatalogen.

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens

 

 

Registrering Sommargymnasiet

 • Ämne/Kurs: aktuell kurskod
 • Period: 184
 • Startdatum: 2019-06-17
 • Slutdatum:2019-07-12
 • HUR: den vanliga koden
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Prövning P

 

 

      Registrering Sommargymnasiet åk 9

 • Ämne/Kurs: aktuell kurskod
 • Period 184
 • Startdatum: 2019-06-17
 • Slutdatum: 2019-07-08
 • Hur: OBL
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Prövning: P
 • Kategori: GR

Notera sedan i aktivitetens anteckningsfält vilken prioritet som ska gälla: 1 eller 2

 

 

Antagna elever

Fyrisskolan informerar om från vilket datum varje skola kan gå in och se i Extens vilka kurser som eleverna blivit antagna till och i vilken grupp de lagts.

 

OBS!! Hemskolan ansvarar för att meddela eleverna!

Efter sista anmälningsdag

Mellan den 23/5 och den 3/6 gruppindelar vi sommargymnasiets anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden.

Antagningsbesked

Den 3/6 skickar sommargymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl. 8.45 och den sena gruppen kl. 10.25). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er.

Nytt! Vi vill att ni scannar alla anmälningar ni lägger in i Extens så att även vi har uppgifter och kontaktuppgifter på eleven. Scanna gärna allt på en gång från den 11/6

Avanmälningar
Avanmälningar görs på mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälan + Skolans namn”. Skriv i anteckningsfältet ”Avanmäld + datum”.

Efteranmälningar

Från och med den 3 juni tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälan + Skolans namn”. Vi skriver in eleven i Extens. Gruppbeteckning hittar ni i Extens. Meddela eleven att den har fått plats och vilken tid den skall komma på uppropsdagen. Använd e-postadressen i elevens anmälan för att meddela eleven att den har antagits och i vilken grupp.

Möjligheten till efteranmälan stängs måndagen den 10/6 kl. 12.00. Elev som vill läsa på sommargymnasiets gymnasiekurser får komma till Fyrisskolan på uppropsdagen måndagen den 17/6 kl. 8.00 och undersöka om det finns plats. 

 

Rutin för efteranmälan på uppropsdagen

1. Eleven kommer till Fyrisskolan kl. 8.00
2. Eleven fyller i en särskild anmälningsblankett. 
3. Om det finns plats så anger vi undervisningsgrupp, undertecknar och stämplar denna blankett.
4. Stämpeln och vår namnunderskrift ger tillträde till lektion. Läraren noterar namn, personnummer och kontaktuppgifter.
5. Samma dag beger sig eleven till sin hemskola där denne lämnar in denna stämplade blankett och 100 kr. (som vanligt)
6. Ni mailar oss och meddelar att eleven har erlagt panten och skickar samtidigt scannad blankett till oss.
7. Vi skriver in eleven i Extens

Efter avslutad kurs

När kursen är betygsatt finns alltså betyget på elevkortet. Varje skola kollar i anteckningsfältet om depositionsavgiften ska återbetalas utifrån närvaroprocenten.

 • 80% eller högre betyder: JA
 • Lägre än 80% betyder: NEJ 

 

Vid frågor, kontakta administratör för Sommargymnasiet                                               

Lena Johansson

Skoladministratör personal
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: