Lathund för registrering

Utdrag ur Lokala handboken för Gymnasiet, Komvux och SFI

Rutiner för registrering i Extens till sommargymnasiet/lördagsgymnasiet

OBS! Formellt är en betygsättning efter sommargymnasiet/lördagsgymnasiet att betrakta som en prövning. Detta skall därför speciellt markeras i Extens och framgå av betygskatalogen.

 Registrering

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens

 • Ämne/Kurs:aktuell kurskod

 • Period:läsårets period med det avslutande suffix 4, ex 174 för sommarskola och suffix 2, ex 172 (år 2018)

 • Startdatum:information går ut från Fyrisskolan

 • Slutdatum:information går ut från Fyrisskolan

 • HUR:den vanliga koden

 • Gruppens enhet:BROGY

 • PrövningP

Notera sedan i aktivitetens anteckningsfält vilken prioritet som ska gälla: 1 eller 2

Antagna elever

Fyrisskolan informerar om från vilket datum varje skola kan gå in och se vilka kurser som eleverna blivit antagna till och i vilken grupp de lagts.

Register – Aktiviteter

 Urval:

 • Enhet:elevens hemskola

 • Gruppens enhet:BROGY

 • Period:läsårets period med det avslutande suffix 4 eller 2

OBS!! Hemskolan ansvarar för att meddela eleverna!

Efter sista anmälningsdag

Mellan den 24/5 och den 31/5 gruppindelar sommargymnasiet anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden.

Antagningsbesked

Den 1/6 skickar sommargymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl. 8.45 och den sena gruppen kl. 10.25). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er.

Efteranmälningar

Från och med den 1 juni tar vi emot avanmälningar och efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@skola.uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälan + Skolans namn” respektive ”Efteranmälan Skolans namn”.

Efter avslutad kurs

När kursen är betygsatt finns alltså betyget på elevkortet. Varje skola kollar i anteckningsfältet om depositionsavgiften ska återbetalas utifrån närvaroprocenten.

 • 80% eller högre betyder: JA

 • Lägre än 80% betyder: NEJ

Betyget från sommarskolan ska nu ersätta det gamla betyget. Ändra det gamla betygets akttyp till G

24 maj 2018