Lathund för registrering för kommunala skolor

Lathund för registrering

Utdrag ur Lokala handboken för Gymnasiet, Komvux och SFI

Rutiner för registrering i Extens till lördagsgymnasiet

OBS! Formellt är en betygsättning efter lördagsgymnasiet att betrakta som en prövning. Detta skall därför speciellt markeras i Extens och framgå av betygskatalogen.

 

Registrering gymnasienivå

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens

 • Ämne/Kurs: aktuell kurskod
 • Period: 192
 • Startdatum: information 2020-01-25
 • Slutdatum: information 2020-04-25
 • HUR: den vanliga koden
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Prövning P

Registrering för elever som läser engelska på grundskolenivå.

 • Ämne/Kurs – EN
 • Period: 192
 • Startdatum: information 2020-01-25
 • Slutdatum: information 2020-04-25
 • HUR – OBL
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Kategori – GR
 • Prövning – P

Notera sedan i aktivitetens anteckningsfält vilken prioritet som ska gälla: 1 eller 2

Antagna elever

Fyrisskolan informerar om från vilket datum varje skola kan gå in och se vilka kurser som eleverna blivit antagna till och i vilken grupp de lagts.

 

 

Register – Aktiviteter

 Urval:

 • Enhet: elevens hemskola
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Period: 192

OBS!! Hemskolan ansvarar för att meddela eleverna!

Efter sista anmälningsdag

Vi tar inte emot några efteranmälningar men elever som vill läsa på lördagsgymnasiet och missat anmälan kan komma till oss den första lördagen så kan vi se om det finns plats. 

Antagningsbesked

Tisdagen den 21/1 kan respektive skola se i Extens. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl. 8.45 och den sena gruppen kl. 10.25). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er.

Avanmälningar
Avanmälning görs på mail till sommargymnasiet@skola.uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälan + Skolans namn”. Skriv i anteckningsfältet ”Avanmäld + datum”.

Efter avslutad kurs

När kursen är betygsatt finns alltså betyget på elevkortet. Varje skola kollar i anteckningsfältet om depositionsavgiften ska återbetalas utifrån närvaroprocenten.

 • 80% eller högre betyder: JA
 • Lägre än 80% betyder: NEJ

Betyget från lördagsgymnasiet ska nu ersätta det gamla betyget. Ändra det gamla betygets akttyp till G

 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: