Lathund för registrering för kommunala skolor

Utdrag ur Lokala handboken för Gymnasiet, Komvux och SFI

Rutiner för registrering i Extens till sommargymnasiet

OBS! Formellt är en betygsättning efter sommargymnasiet att betrakta som en prövning. Detta skall därför speciellt markeras i Extens och framgå av betygskatalogen.

Elevens hemskola registrerar kurserna på elevens elevkort i Extens.

 

Registrering Sommargymnasiet 2020

 • Ämne/Kurs: aktuell kurskod
 • Period: 193
 • Startdatum: 2020-06-11
 • Slutdatum:2020-07-13 
 • HUR: den vanliga koden
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Prövning P

       Registrering Sommargymnasiet åk 9, 2020

 • Ämne/Kurs: aktuell kurskod
 • Period 193
 • Startdatum: 2020-06-11
 • Slutdatum: 2020-07-03
 • HUR: OBL
 • Gruppens enhet: BROGY
 • Prövning: P
 • Kategori: GR

Notera i aktivitetens anteckningsfält vilken prioritet som ska gälla: val 1 eller 2  

NYTT! 

Notera i övriga upplysningar ett T för tidiga gruppen och ett S för sena gruppen

Notera även ett D för endast distans och DS för distans och skola

Antagna elever och besked

Sommargymnasiet informerar om från vilket datum varje skola kan gå in och se i Extens vilka kurser som eleverna blivit antagna till och i vilken grupp de lagts, schema bifogas. I år kommer vi även att skicka ut ett antagnings-informationsbrev till elever som ska läsa kurs/kurser på Sommargymnasiet.

Vi vill att ni scannar alla anmälningar ni lägger in i Extens så att även vi har uppgifter och kontaktuppgifter till eleven. Scanna gärna allt tillsammans den 5/6 när anmälningarna är klara.

 

Efter sista anmälningsdag

Mellan den 19/5 och den 28/5 gruppindelar vi Sommargymnasiets anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden.

Avanmälningar
Avanmälningar görs via mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälan + Skolans namn”. Skriv i anteckningsfältet ”Avanmäld + datum”.

Efteranmälningar

Från och med den 29/5 - 3/6 kl. 15.00 tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Eleverna ska lämna till er innan 12.00 för att ni ska hinna med att registrera. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälan + Skolans namn”. Meddela eleven att den har fått plats och bifoga informationen om vad som gäller vid första skoldag. Använd e-postadressen i elevens anmälan för att meddela eleven.


OBS! Ingen efteranmälan på uppropsdagen i år

P.g.a. rådande omständigheter kommer vi inte att kunna ta emot efteranmälningar på uppropsdagen i år.

Första dagen! 

Inget upprop sker på skolan. Skolvärldar tar emot eleverna utomhus på fotbollsplanen vid Fyrisån och visar vart de ska gå. All undervisning börjar den 11:e juni men elevens första undervisningsdag kan ske digitalt. I kallelsen till eleven står vilken dag eleven har sin första undervisningsdag på skolan. Den dagen ska eleven komma till fotbollsplanen för samling och guidning till klassrummet.
Första samling sker 8:45 för tidiga passet (9.00 -10.20)
Andra samling sker 10:25 för sena passet (10.40 – 12.00)

Efter avslutad kurs

När kursen är betygsatt finns betyget på elevkortet. Varje skola kollar i anteckningsfältet om depositionsavgiften ska återbetalas utifrån närvaroprocenten.

 • 80% eller högre betyder: JA
 • Lägre än 80% betyder: NEJ 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: