Lathund för anmälan till sport och påsklovsskola

Anmälan
Eleven lämnar anmälningsblanketten och depositionen på 100 kr till er senast den 5/2 för sportlovet och 25/3 för påsklovet. 

Ni scannar och skickar anmälningsblanketterna till: sommargymnasiet@uppsala.se

Döp mailet till ”Anmälan + skolans namn”. 

Registrering
Vi registrerar eleven.

Antagningsbesked
Tisdagen den 21/1
skickar lördagsgymnasiet antagningslistor till respektive skola via mail.

Efteranmälningar
Vi tar inte emot några efteranmälningar men elever som vill läsa på lovskola och missat anmälan kan komma till oss den första dagen så kan vi se om det finns plats. 

Efter lovskolan är klar skickar vi en lista över närvaro så ni vet om depositionen ska återfås. Elever ska ha 80% eller högre närvaro för att återfå depositionen.

Hälsningar
Lena och Måns

Anmälan sportlov 2020.pdf (PDF, 181 KB)

Anmälan Påsklov 2020.pdf (PDF, 181 KB)

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: