Intensivkurs engelska för IM-elever sport- och påsklov

För närvarande (10/9 2020) är det inte beslutat om försöksverksamheten med intensivkurs engelska ska fortsätta. Beslut kommer under senhösten. 

Uppsala kommun anordnar intensivkurs i engelska i syfte att utveckla IM-elevers engelskkunskaper genom ett intensivt möte med engelska.  Förkunskapsnivån i engelskämnet ska vara på åk 6/7 nivå. 


Intensivkurs engelska på sport- och påsklov
Intensivkurs engelska syftar till att snabbt utveckla IM-elevers engelskkunskaper. Vi träffas nio vardagar på sport- och påskloven. Eleven måste delta i båda veckornas undervisning och aktiviteter för att få delta. Lärare avgör i samråd med programrektor vilka elever som uppfyller kriterierna för att delta. (Se nedan.)

När ges intensivkursen? 
Undervisning ges på Fyrisskolan under sport- och påskloven. Eleven måste närvara alla nio lovdagar dvs. från och med måndagen den 22/2 och till och med fredagen den 26/2 samt måndagen den 29/3 till och med torsdagen den 1/4. 

Undervisningstid
Undervisning, samtal och aktiviteter pågår mellan 9.00 – 14.30. Eleven måste kunna delta hela undervisningstiden för att få delta.

Vilka kurser ges?
Intensivkursen ges bara i engelskämnet.

Vem får söka till sport- och påsklovsskolan? 
Detta är en beforskad försöksverksamhet och därmed är urvalet av deltagande elever viktigt. Forskningens syfte är att undersöka effekterna av en intensivkurs i engelska, samt deltagaranas upplevelse av en sådan kurs. Elever som kan delta ska uppfylla följande kriterier:
- kunna delta alla nio skoldagar
- kunna delta i undervisning och aktivieter under heldag dvs 9.00 – 14.30
- ha engelskkunskaper på åk 6/7 nivå
- ha vara motiverad att arbeta fokuserat med engelska under intensivkursen med målet att under kort tid kunna utveckla sina engelskkunskaper.

Elev kan inte söka till intensivkursen om eleven redan har godkänt i Engelska åk 9 eller har kunskaper i engelska på åk 8 nivå eller högre.

Undervisande lärare gör i samråd med programrektor ett urval av elever som kan ansöka till intensivkursen. Antalet platser är begränsade och gäller endast elever som läser vid kommunal gymnasieskola. 

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid en gymnasieskola i en annan kommun kan inte delta.

Får eleven ett betyg efter intesivkursen?
Betyg ges inte vid intensivkursens slut då det är en stödverksamhet.

Får eleven mat, bussbiljetter och studiebidrag på lovskolan?
Lovskolan erbjuder elever som läser på intensivkursen en enklare form av lunch bestående av smörgås, frukt och dricka. Lovskolan anordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Lovskolan berättigar inte till studiebidrag.

Hur anmäler man sig?
Eleven lämnar ifylld ansökan (se nedan) till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursdagarna med högst 20%-s frånvaro. 

Sista anmälningsdag: 

Sista anmälningsdag för intensivkursen är fredagen den 5/2 2021.

 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: