Intensivkurs engelska för IM-elever höstlov respektive sport- och påsklov

Uppsala kommun anordnar intensivkurs i engelska i syfte att utveckla IM-elevers engelskkunskaper genom ett intensivt möte med engelska.  Förkunskapsnivån i engelskämnet ska vara på åk 6/7 nivå. 

Intensivkurs engelska på höstlov alternativt sport- och påsklov
Intensivkurs engelska syftar till att snabbt utveckla IM-elevers engelskkunskaper. Vi träffas fyra vardagar på höstlovet och sammanlagt åtta dagar på sport- och påsklovet. Höstlovskursen kan läsas separat från de andra två lovkurserna. Sport- och påsklov läses som ett paket. Eleven måste då delta i båda veckornas undervisning. Lärare avgör i samråd med programrektor vilka elever som uppfyller kriterierna för att delta. Se nedan.

När ges intensivkursen? 
När ges Bootcamp dvs intensivkurs engelska?

  Höstlovet ht 2021 Sport- och påsklov vt 2022
Startdatum 1/11 2021 21/2 2022 resp 24/2
Sista dag 4/1 2022 21/4 2022 resp 14/4
Antal tillfällen 4 8
Sista anmälningsdag 22/10 2021

11/2 2022

Kursen ger betyg Nej Nej
Innehåll Engelska åk 6-8 Engelska åk 6-8

Undervisning ges på Fyrisskolan. Eleven måste närvara alla fyra respektive åtta lovdagar.

Undervisningstid
Undervisning, samtal och aktiviteter pågår mellan 9.00 – 14.30. Eleven måste kunna delta hela undervisningstiden för att få delta.

Vilka kurser ges?
Intensivkursen ges bara i engelskämnet.

Vem får söka till höst- sport- och påsklovsskolan? 
Elever som kan delta ska uppfylla följande kriterier:
- kunna delta alla lovskolans dagar
- kunna delta i undervisning och dagens aktiviteter mellan 9.00 – 14.30
- ha engelskkunskaper motsvarande åk 6/7 nivå
- vara motiverad att arbeta intensivt och fokuserat med engelska med målet att under kort tid kunna utveckla sina engelskkunskaper.

Elev kan inte söka till intensivkursen om eleven redan har godkänt i Engelska åk 9 eller har kunskaper i engelska på åk 8 nivå eller högre.

Undervisande lärare gör i samråd med programrektor ett urval av elever som kan ansöka till intensivkursen. Antalet platser är begränsade och gäller endast elever som läser vid kommunal gymnasieskola. 

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid en gymnasieskola i en annan kommun kan inte delta.

Får eleven ett betyg efter intensivkursen?
Betyg ges inte vid intensivkursens slut då det är en stödverksamhet.

Får eleven mat, bussbiljetter och studiebidrag på lovskolan?
Lovskolan erbjuder elever som läser på intensivkursen en enklare form av lunch bestående av smörgås, frukt och dricka. Lovskolan anordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Lovskolan berättigar inte till studiebidrag.

Hur anmäler man sig?
Eleven lämnar ifylld ansökan (se nedan) till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursdagarna med högst 20%-s frånvaro. 

Anmälan Bootcamp höstlov 2021 ver 2 (PDF, 132 KB)

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: