Lathund anmälan friskolor

Anmälan
Eleven lämnar/skickar anmälningsblanketten, omdömesblankett ska även skickas för åk 9 kurser. Ni får lösa hur ni tar emot depositionen på 100 kr/kurs beroende hur det ser ut på er skola men swish är att föredra. Elever ska lämna in anmälan före kl.12.00 för att ni ska ha tid att hinna skicka till oss. Ni scannar och skickar anmälningsblanketterna till sommargymnasiet@uppsala.se

Döp mailet till ”Anmälan + skolans namn”. 

Registrering
Vi registrerar eleven i vår databas. 

Efter sista anmälningsdag                                                                                                                 Mellan den 19/5 och den 28/5 gruppindelar vi sommargymnasiets anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden.

Efteranmälningar    

Från och med den 29/5 - 4/6 kl.15.00 tar vi emot efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Eleverna kan lämna in anmälan till er före kl.12.00 för att ni ska hinna skicka till oss. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälan + Skolans namn”. 

Antagningsbesked
Sommargymnasiet kommer att skicka antagningslistor till respektive skola och i år även ett antagnings-informationsbrev till elever som ska läsa kurs/kurser på Sommargymnasiet. 

OBS! Ingen efteranmälan på uppropsdagen i år

P.g.a. rådande omständigheter kommer vi inte att kunna ta emot efteranmälningar på uppropsdagen i år.

Första dagen! 

Inget upprop sker på skolan. Skolvärldar tar emot eleverna utomhus på fotbollsplanen vid Fyrisån och visar vart de ska gå. All undervisning börjar den 11:e juni men elevens första undervisningsdag kan ske digitalt. I kallelsen till eleven står vilken dag eleven har sin första undervisningsdag på skolan. Den dagen ska eleven komma till fotbollsplanen för samling och guidning till klassrummet.
Första samling sker 8:45 för tidiga passet (9.00 -10.20)
Andra samling sker 10:25 för sena passet (10.40 – 12.00)

 

Efter sommargymnasiets slut
När kursen är klar skickar vi ett betygsomdöme. Sommargymnasiets kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Sommargymnasiet skickar också en lista över närvaro. Elever med 80%-s eller högre närvaro återfår depositionen.

 

Vid frågor, kontakta administrativ samordnare för Sommargymnasiet                                               Lena Johansson                                                                                                                 lena.johansson2@uppsala.se                                                                                                             018-727 97 16

Administratör                                                                                                                                  Amanda Sandqvist                                                                               amanda.sandqvist@uppsala.se                                                                                                     018-727 97 10

 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Uppdaterad: