Lathund anmälan friskolor

Anmälan

Eleven lämnar anmälningsblanketten, omdömesblankett (för åk 9 kurser) och depositionen på 100 kr/kurs till er senast den 24/5. Ni scannar och skickar anmälningsblanketterna till sommargymnasiet@skola.uppsala.se

Döp mailet till ”Anmälan + skolans namn”. 

Registrering

Vi registrerar eleven i vår databas.

Efter sista anmälningsdag

Mellan den 24/5 och den 31/5 gruppindelar sommargymnasiet anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden.

Antagningsbesked

Den 1/6 skickar sommargymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl. 8.45 och den sena gruppen kl. 10.25). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er.

Efteranmälningar

Från och med den 1 juni tar vi emot avanmälningar och efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail
till 
sommargymnasiet@skola.uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälan Skolans namn” och ”Efteranmälning + Skolans namn”.

Efter sommargymnasiets slut

När kursen är klar skickar vi ett betygsomdöme. Sommargymnasiets kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Sommargymnasiet skickar också en lista över närvaro. Elever med 80%-s eller högre närvaro återfår depositionen.

 

Sommargymnasiets kansli

Lena Johansson

Maila sommargymnasiet 


Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet)

mans.wikstad@skola.uppsala.se

24 maj 2018