Lathund anmälan friskolor

Anmälan
Eleven lämnar anmälningsblanketten, omdömesblankett (för åk 9 kurser) och depositionen på 100 kr/kurs till er senast den 16/1. Ni scannar och skickar anmälningsblanketterna till sommargymnasiet@skola.uppsala.se

Döp mailet till ”Anmälan + skolans namn”. 

Registrering
Vi registrerar eleven i vår databas. 

Antagningsbesked
Tisdagen den 21/1
skickar lördagsgymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. Tidiga gruppen har upprop kl.8,15 och den sena gruppen kl.10,15. Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er. 

Efteranmälningar
Vi tar inte emot några efteranmälningar men elever som vill läsa på lördagsgymnasiet och missat anmälan kan komma till oss den första lördagen så kan vi se om det finns plats. 

Efter lördagsgymnasiets slut
När kursen är klar skickar vi ett betygsomdöme. Lördagsgymnasiets kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Lördagsgymnasiet skickar också en lista över närvaro. Elever med 80%-s eller högre närvaro återfår depositionen.

Hälsningar
Lena och Måns

Sommargymnasiets kansli

Lena Johansson

Maila sommargymnasiet 


Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet)

mans.wikstad@skola.uppsala.se

Uppdaterad: