Lathund anmälan friskolor

Lördagsgymnasiet (För sommargymnasiet se längre ned)
Anmälan
Eleven lämnar anmälningsblanketten, omdömesblankett (för åk 9 kurser) och depositionen på 100 kr/kurs till er senast torsdagen den 17/1 kl 15.00. Ni scannar och skickar anmälningsblanketterna till sommargymnasiet@uppsala.se

Döp mailet till ”Anmälan + skolans namn”. 

Registrering
Vi registrerar eleven i vår databas. 

Antagningsbesked
Måndagen den 21/1
skickar lördagsgymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. Tidiga gruppen har upprop kl.8,15 och den sena gruppen kl.10,15. Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er. 

Efteranmälningar
Vi tar inte emot några efteranmälningar men elever som vill läsa på lördagsgymnasiet och missat anmälan kan komma till oss den första lördagen så kan vi se om det finns plats. 

Efter lördagsgymnasiets slut
När kursen är klar skickar vi ett betygsomdöme. Detta sker under vecka 19. Lördagsgymnasiets kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Lördagsgymnasiet skickar också en lista över närvaro. Elever med 80%-s eller högre närvaro återfår depositionen. För elever med lägre närvaro faktureras skolan på beloppet.

Sommargymnasiet
Anmälan

Eleven lämnar anmälningsblanketten, omdömesblankett (för åk 9 kurser) och depositionen på 100 kr/kurs till er senast den 23/5. Ni scannar och skickar anmälningsblanketterna till sommargymnasiet@uppsala.se

Döp mailet till ”Anmälan + skolans namn”. 

Registrering

Vi registrerar eleven i vår databas.

Efter sista anmälningsdag

Mellan den 23/5 och den 3/6 gruppindelar sommargymnasiet anmälda elever. Vi tar inte emot nya anmälningar under den perioden.

Antagningsbesked

Den 3/6 skickar sommargymnasiet antagningslistor till respektive skola. Det är då hemskolans uppgift att informera elever om att de har blivit antagna och att meddela dem uppropstid. (Tidiga gruppen har upprop kl. 8.45 och den sena gruppen kl. 10.25). Grupp framgår av den antagningslista och det schema vi skickar er.

Avanmälningar

Avanmälningar görs på mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Avanmälan + Skolans namn”.

Efteranmälningar

Från och med den 3 juni tar vi emot avanmälningar och efteranmälningar och antar elever i mån av plats. Efteranmälningar görs på mail till sommargymnasiet@uppsala.se, döp mailet till ”Efteranmälning + Skolans namn”.

Möjligheten till efteranmälan stängs måndagen den 10/6 kl 12.00. Elev som vill läsa på sommargymnasiets gymnasiekurser får komma till Fyrisskolan på uppropsdagen måndagen den 17/6 kl 8.00 och undersöka om det finns plats. 

Rutin för efteranmälan på uppropsdagen (gäller gymnasiekurser)

1. Eleven kommer till Fyrisskolan kl 8.00
2. Eleven fyller i en särskild anmälningsblankett. 
3. Om det finns plats så anger vi undervisningsgrupp, undertecknar och stämplar denna blankett.
4. Stämpeln och vår namnunderskrift ger tillträde till lektion. Läraren noterar namn, personnummer och kontaktuppgifter.
5. Samma dag beger sig eleven till sin hemskola där denne lämnar in denna stämplade blankett och 100 kr. (som vanligt)
6. Ni mailar oss och meddelar att eleven har erlagt panten och skickar samtidigt scannad blankett till oss.
7. Vi skriver in eleven i Extens

SPRINT-elever som vill läsa åk 9-kurs måste bege sig till sin hemskola och få sin anmälan godkänd av sin lärare på hemskolan då deltagande förutsätter förkunskaper. Ni ställer frågan som ovan till oss om det finns plats.

Efter sommargymnasiets slut

När kursen är klar skickar vi ett betygsomdöme. Sommargymnasiets kurser räknas som prövning. Märk därför betyget i er betygskatalog som en prövning. En kopia av betygsomdömet sparas av Fyrisskolan. Elevens hemskola skriver ut ett nytt betygsdokument till eleven.

Sommargymnasiet skickar också en lista över närvaro. Elever med 80%:s eller högre närvaro återfår depositionen.

Sommargymnasiets kansli

Lena Johansson

Maila sommargymnasiet 


Måns Wikstad (Samordnare sommargymnasiet)

mans.wikstad@skola.uppsala.se

Uppdaterad: