Höstlovsskola

lönnlöv gulröttHöstlovsskola 2020

Erbjudande till dig som ligger i farozonen att bli underkänd eller har F i Engelska 5, 6 respektiv Matematik 1 och 2 på gymnasiet. 

Uppsala kommun anordnar höstlovsskola för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid gymnasieskola i annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns lovskolor. 

Allmänt om höstlovsskola
Höstlovsskola är en intensivkurs som hjälpa dig att repetera och förstärka dina kunskaper i engelska respektive matematik. Vi träffas under fyra dagar på höstlovet. Betyg ges inte vid lovskolans slut då det är en stödverksamhet.

När ges höstlovsskolan? 
Undervisning ges på Fyrisskolan varje höstlovsvardag mellan den 26/10 och den 29/10. Du måste närvara alla fyra dagar för att få delta.  

Undervisningstid
Undervisningen bedrivs på förmiddagar i fyra 45-minuters pass mellan 9.00 – 12.30. Du kan bara läsa ett ämne under höstlovsskolan. Du kan inte läsa delar av höstlovsskolan.

Vem får söka till höstlovsskolan? 
Berättigade att söka är:

•  elever som läser kursen och riskerar att inte klara ett godkänt betyg (lärare fyller i intyg att du ligger i farozonen för ett underkänt betyg.)
•  elever som har F i betyg (eller streck) i kursen

Du kan inte söka till höstlovsskolan om du redan har godkänt betyg på kursen. 

Vilka kurser ges?
Höstlovsskolan räknar med att arrangera följande kurser. Antalet platser är begränsade. Det är viktigt att de som anmäler sig är mycket motiverade att läsa på höstlovsskolan

Engelska 5, 6

Matematik 1a, 1b, 1c

Matematik 2a, 2b, 2c

 

 Anmälan:

Skriv ut anmälningsformuläret, lämna den till din skola som intygar att du är berättigad att söka. Skolan skickar efter intygande din anmälan till: sommargymnasiet@uppsala.se

 Anmälan till höstlovsskola (DOC, 64 KB)

Sista anmälningsdag för höstlovskolan är den 19/10.

Mer information
Till och med den 14/10 2020

Måns Wikstad (Tel 018-727 97 37)
sommargymnasiet@uppsala.se

Från och med den 15/10 2020
Lena Johansson (Tel: 018-727 97 16)

lena.johansson2@uppsala.se

Uppdaterad: