Höstlovsskola

lönnlöv gulröttHöstlovsskola 2021

Erbjudande till dig som går på gymnasiet och behöver komma ikapp i Engelska åk 9, Engelska 5, Matematik 1abc respektive Matematik 2abc . 

Uppsala kommun anordnar höstlovsskolan för gymnasieelever studerandes i Uppsala kommun. Rätt att söka har:
- elever som läser vid kommunal gymnasieskola. 

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid en gymnasieskola i en annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns lovskola. 

Allmänt om höstlovsskola
Höstlovsskolan är en intensivkurs som hjälper dig att repetera och förstärka dina kunskaper i engelska respektive matematik. Den är för dig som redan i början av kursen har haft det svårt. Vi hjälper dig att komma ikapp. Lektionerna blandar genomgångar med stöd i de delar av kursen du behöver hjälp med att lära dig. Vi träffas fyra vardagar på höstlovet. Betyg ges inte vid lovskolans slut då det är en stödverksamhet.

När ges höstlovsskolan? 
Undervisning ges på Fyrisskolan höstlovsvardagar mellan måndagen den 1/11 och torsdagen den 4/11. Du måste närvara alla fyra dagar för att få delta.

Undervisningstid
Undervisningen bedrivs på förmiddagar i fyra 45-minuters pass mellan 9.00 – 12.30. Du kan bara läsa en kurs under höstlovsveckan.

Vem får söka till höstlovsskolan? 
Berättigade att söka är:
•  elever som läser kursen och riskerar att inte klara ett godkänt betyg.

Du kan inte söka till höstlovsskolan om du redan har godkänt betyg på kursen. 

Vilka kurser ges?
Höstlovsskolan räknar med att arrangera följande kurser så långt tilldelade medel räcker och under förutsättning att tillräckligt antal elever söker.

Engelska åk 9
Engelska 5
Matematik 1abc
Matematik 2abc
 
Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på lovskolan?
Lägg märke till att lovskolan inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att lovskolan inte berättigar till studiebidrag.

Hur anmäler jag mig?
Lämna in ifylld blankett (se nedan) till expeditionen på din skola tillsammans med en pant à 100 kr. Pengarna får du tillbaka efter att ha fullgjort kursdagarna med högst 20%:s frånvaro. 

Sista anmälningsdag: 
Sista anmälningsdag för höstlovsskolan är fredagen den 22/10 2021

Anmälan höstlov 2021 (PDF, 156 KB)

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Måns Wikstad

Lärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Samordnare för lovskolorna
Arbetsrum: C230
Signatur: MWI

Uppdaterad: