Individuellt alternativ (IM-IND)

elev

Det här är en utbildning som passar dig som har behov av särskilt stöd och kanske saknar studiemotivation. Vi har skapat en inriktning på Individuellt alternativ som ska göra det möjligt för dig att både läsa grundskolekurser och gymnasiekurser samtidigt som du läser en del kurser som återfinns på gymnasiets nationella program på Restaurang- och livsmedelprogrammet och Hantverksprogrammet.

Individuellt alternativ förbereder dig till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas individuellt och vänder sig dig som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen vänder sig främst till dig som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Utbildningen anpassas efter vad som passar just dig. Det kan exempelvis handla om studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar och behöver.

Uppdaterad: