Ekonomiprogrammet

  • På ekonomiprogrammet får du goda grunder till att plugga vidare på högskolan eller jobba som gymnasieekonom efter dina studier på Fyrisskolan.
  • Du kommer få starta ett UF-företag i årskurs 3 (inriktning ekonomi). Tack vare att vi ämnesintegrerar får du mycket tid till företaget.
  • Du får jobbskugga/praktisera i åk 2 under en vecka.
  • Du kommer att utvidga ditt nätverk och få kontakter i arbetslivet.
  • Hållbarhet och miljötänk inkluderas i kurserna.

Inriktning Ekonomi 

Inriktning ekonomi vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap och kanske vill starta eget företag i framtiden.  I utbildningen startar du i åk 3 ett UF- företag (Ung Företagsamhet) tillsammans med några klasskamrater. Här integreras flera kurser i företagsarbetet, bland annat marknadsföring, du som elev får många lektionstimmar till att driva och arbeta med ert företag. Ni får under stor frihet och ansvarstagande arbeta med UF- företaget. Till ert stöd finns engagerade lärare och rådgivare från näringslivet. Detta arbetssätt ger en bra verklighetsförankring av den teori som ingår i utbildningen, tränar din självständighet och ökar tron på dig själv och din förmåga.

Utbildningen ger god träning i både muntlig och skriftlig kommunikation. En lång tradition av framgångsrik entreprenörsutbildning och erfarna lärare ger dig tillgång till ett brett kontaktnät av personer från näringslivet och tidigare elever på denna utbildning.  Arbetssättet på inriktningen ger dig bättre förmåga att arbeta tillsammans i ett team och ta eget ansvar för ditt skolarbete samt tränar din entreprenöriella förmåga.

Inriktning Juridik 

I utbildningen arbetar du i åk 3 på ett sätt som liknar högskolans. Föreläsningar och diskussioner varvas med olika projekt i form av t ex rättegångsspel samt domstolsbesök. Ibland integreras flera kurser i projekten, bland annat retorik och svenska.

Till ert stöd finns engagerade lärare och externa rådgivare från det juridiska yrkesområdet. Detta arbetssätt ger en bra verklighetsförankring av den teori som ingår i utbildningen, tränar din samarbetsförmåga samt självständighet och ökar tron på dig själv och din förmåga.

Utbildningen ger god träning i både muntlig och skriftlig kommunikation. Varje elev som lämnar juridikfördjupningen skall vara väl förberedd inför de krav som ställs från högskolor och universitet.  Du som förutom juridikfördjupningen även vill pröva hur det är att ha ett eget företag kan välja entreprenörskap i åk 3 och driva UF-företag.

Mer info om Ekonomiprogrammet (PDF, 325 KB)


Ansvarig programrektor

Annika Elenström

tf Enhetsrektor
Programrektor Ek, Sa
Chef för vaktmästeriet
Arbetsrum A215

Uppdaterad: