Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utbildningen utvecklar också dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Den ska även belysa det juridiska, moraliska och miljömässiga ansvar som följer av företagande.

På Fyrisskolan finns två inriktningar på Ekonomiprogrammet: Ekonomi och Juridik

Inriktning Ekonomi 

elevbildDenna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av entreprenörskap och kanske vill starta eget företag i framtiden.

I utbildningen startar du i åk 3 ett eget UF-företag (Ung Företagsamhet) tillsammans med några klasskamrater. Här integreras flera kurser i företagsarbetet, bland  annat marknadsföring, du som elev får många lektionstimmar till att driva och arbeta med ert företag. Ni får under stor frihet och ansvarstagande arbeta med ert företag. Till ert stöd finns engagerade lärare och rådgivare från näringslivet. Detta arbetssätt ger en bra verklighetsförankring av den teori som ingår i utbildningen, tränar din självständighet och ökar tron på dig själv och din förmåga. Utbildningen ger god träning i både muntlig och skriftlig kommunikation. En lång tradition av framgångsrik entreprenörsutbildning och erfarna lärare ger dig tillgång till ett brett kontaktnät av personer från näringslivet och tidigare elever på denna utbildning.

Studierna på ekonomiprogrammet med ekonomiinriktning bygger i stor utsträckning på ämnesintegration, blockläsning och projektarbetsform. Arbetssättet ger dig bättre förmåga att arbeta tillsammans i ett team och ta eget ansvar för ditt skolarbete.

Varje elev som lämnar utbildningen skall oavsett framtida yrkesval, från sin nivå ha utvecklats emot ett entreprenörmässigt förhållningssätt på en bas av goda ämneskunskaper.

Inriktning Juridik 

elevbild

Ekonomiprogrammets juridikinriktning erbjuder dig både grundläggande ekonomiutbildning och fördjupning inom det juridiska området. Den ger dig en god allmänbildande grund för vidare studier på universitet och högskola. I ämnet juridik arbetar vi med föreläsningar, seminarier, lagbok, rättegångsbesök och rättegångsrollspel.

Genom schemalagda ämnen i block kan du själv styra din skoltid. Till ditt stöd har du även Karnovs rättsdatabas och Fyrisskolans rika bibliotek. 

Genom att ämnet retorik ingår i Ekonomiprogrammets juridikinriktning får du som elev särskilt goda möjligheter att utveckla din språkliga förmåga; muntligt såväl som skriftligt. Även ämnesintegrerande projekt genomförs inom ramarna för ämnena svenska och juridik. Då förbereds du framförallt inför uppgiften att skriva vetenskaplig text, exempelvis PM. Även ämnena psykologi och filosofi ingår i utbildningen i syfte att förmedla fördjupad kunskap om hur människan fungerar och hur förmågan att tänka fritt och självständigt utvecklas.

Valfriheten är även utsträckt till att omfatta ämnet entreprenörskap. Då ges elever i grupp möjlighet att starta och driva UF-företag.

Fullständig specifikation om Ekonomiprogrammet (PDF, 908 KB)

Poängplan för dig som startar 2018 (PDF, 26 KB)


Ansvarig programrektor

Måns Wikstad

Programrektor EK och SA åk 1
Skolledning
Arbetsrum: A215

Uppdaterad: