Naturvetenskapsprogrammet

  • Vill du veta mer om hur människan och naturen fungerar? I så fall är Naturvetenskapsprogrammet för dig. 
  • Är du intresserad av att laborera? Fyrisskolan har kommunens bästa laborationssalar inom kemi, biologi och fysik. 
  • Om du vill läsa vidare kommer du kunna söka ett brett antal utbildningar på högskolan. 
  • Utöver de obligatoriska kurserna finns det möjlighet att läsa till extra kurser i bland annat matematik och moderna språk. 
  • Gillar du matematik? Då är Naturvetenskapsprogrammet på Fyrisskolan perfekt då det är möjligt att läsa mer matematik redan i ettan.

Inriktning Naturvetenskap 

På Fyrisskolan ger vi inriktningen Naturvetenskap. Dina studier i biologi, fysik och kemi är de mest omfattande i gymnasieskolan. I dessa ämnen får du arbeta både teoretiskt och laborativt. Du får veta mera om hur människan, naturen och moderna tekniker fungerar och interagerar. Det här är en inriktning som ger en bra grund för vidare studier inom det naturvetenskapliga området.
I vår fördjupningskurs får du använda moderna analysmetoder för att med hjälp av DNA-teknik avslöja brottslingar och använda genteknik för att framställa självlysande bakterier.
Det här är programmet för dig som är nyfiken naturvetare som vill använda dina teoretiska kunskaper i laborativt och vetenskapligt arbete.

Fyrisskolan – ett teknikcollege 

Fyrisskolans naturvetenskaps- och teknikprogram är certifieradeinom Teknikcollege. Det betyder att du kan dra nytta av Fyrisskolans samarbeten med företag och få goda kontakter med näringslivet. Certifieringen innebär också att du garanterat kan utöka antalet kurser med 300 p för att få t.ex. bättre teknikkunskaper, en ökad programfördjupning eller bredare kunskaper för att läsa vidare.

Mer info om Naturvetenskapsprogrammet (PDF, 304 KB)

Naturvetenskapsprogrammet


Ansvarig programrektor

Freddie Sahlin

Programrektor TE
Skolledning

Uppdaterad: